Personeel en Organisatie

UBR|EC O&P beeldmerk 02

UBR|EC O&P levert de 2e-lijns expertise die nodig is om een slagvaardig, toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid van het Rijk te realiseren. UBR|EC O&P draagt daarmee bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de Rijksoverheid, het juiste personeel op de juiste plaats, een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving, een goede organisatie-inrichting en -structuur en gedegen arbeidsjuridisch advies. UBR|EC O&P verrijkt het Rijk met kennis en kunde en is actief en afnemergericht.

...