Sanitaire supplies

Met het aflopen van overeenkomsten voor sanitaire supplies, ziet het Rijk kansen om te vernieuwen en te verduurzamen. De rijksbrede Categorie Schoonmaak Rijk startte daarom vroeg met een uitgebreide marktverkenning om te onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn. Samen met HIS voert de categorie voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanbestedingen uit voor sanitaire supplies. In het projectteam van deze aanbestedingen zitten naast de Categorie en HIS ook vertegenwoordigers van verschillende departementen.

Wat zijn sanitaire supplies?

Sanitaire supplies zijn alle niet gebouw gebonden producten die in een toiletgroep aanwezig zijn. Denk hierbij aan toiletrolhouders, toiletpapier, etc.. Wij hebben de sanitaire supplies onderverdeeld in drie subgroepen; hardware, supplies en services.

Wat zoeken we?

Wij zoeken leveranciers die ons helpen om de sanitaire units hygiënisch en gebruiksvriendelijk te houden. Hiervoor zijn een aantal basiselementen nodig:

  • lichamelijke reiniging na gebruik van het toilet;
  • schone en droge handen;
  • dameshygiëne;
  • hulpmiddelen voor de beleving van de gebruikers (bijvoorbeeld luchtverfrissers).

Onze doelen

Het projectteam heeft de volgende ambities:

  1. het stimuleren van duurzaamheid op het gebied van milieu: inspelen op circulariteit en verminderen van de milieubelasting;
  2. het stimuleren van sociale duurzaamheid: meer mensen met een beperking aan vast werk helpen en een innovatieve proeftuin starten voor social return bij leveringen;
  3. het stimuleren van innovatie: bij aanschaf en tijdens de looptijd van de overeenkomst kunnen inspelen op innovaties;
  4. het stimuleren van het MKB: de opdracht zo in de markt zetten dat deze ook door MKB bedrijven uitgevoerd kan worden;
  5. het verantwoord uitgeven van belastinggeld.

Voor wie doen we dit?

De volgende twee organisatie zijn de afnemers van dit project:

  • Rijksschoonmaakorganisatie en via hen (nagenoeg) het gehele Rijk