De categorie Vervoer is ondergebracht bij de HIS. De categorie houdt zich bezig met het dagelijks en niet dagelijks vervoer van Rijksambtenaren. Denk daarbij aan de Mobiliteitskaart voor woon-/werkverveer en zakelijk dienstreizen. Voor buitenlandse dienstreizen en andere zakelijke dienstreizen heeft de categorie ook contracten gesloten. De categorie Vervoer is verantwoordelijk voor:

  • Binnenlandse dienstreizen
  • Internationale reizen
  • Bus, taxi en directievervoer
  • CO2 compensatie

De categoriemanager Vervoer is Maurice Boiloie.

Rijksbrede aanbesteding voor taxi-, directie- en busvervoer

Begin 2019 start de categorie vervoer een rijksbrede aanbesteding voor taxi-, directie- en busvervoer. De belangrijkste doelstelling voor deze aanbesteding is het stimuleren van duurzaam vervoer met als uitgangspunt: emissieloos (geen uitstoot van vervuilende stoffen), tenzij.

Wij vragen de markt om advies
Vanaf 9 januari 2019 staat de marktconsultatie voor deze aanbesteding op TenderNed, kenmerk 209224. We stellen het erg op prijs als u ons helpt met het beantwoorden van de vragen. We gebruiken dit om de aanbesteding aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de markt.

Reageren kan alleen via TenderNed
Gebruik hiervoor het antwoordformulier. Wij ontvangen graag uw reactie op de marktconsultatie uiterlijk vrijdag 18 januari 2019.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met onderstaande contactpersonen:

Sarah Rose (projectleider) via sarah.rose@rijksoverheid.nl
Rozemarijn Everts (inkoopadviseur) via rozemarijn.everts@rijksoverheid.nl