Begin 2019 start de categorie vervoer een rijksbrede aanbesteding voor taxi-, directie- en busvervoer. De belangrijkste doelstelling voor deze aanbesteding is het stimuleren van duurzaam vervoer met als uitgangspunt: emissieloos (geen uitstoot van vervuilende stoffen), tenzij.

De categorie Vervoer is ondergebracht bij de HIS

De categoriemanager Vervoer is Maurice Boiloie. De categorie houdt zich bezig met het dagelijks en niet dagelijks vervoer van Rijksambtenaren. Denk daarbij aan de Mobiliteitskaart voor woon-/werkverveer en zakelijk dienstreizen. Voor buitenlandse dienstreizen en andere zakelijke dienstreizen heeft de categorie ook contracten gesloten. De categorie Vervoer is verantwoordelijk voor:

  • Binnenlandse dienstreizen
  • Internationale reizen
  • Bus, taxi en directievervoer
  • CO2 compensatie