25 april Samenwerken in IT!

Activiteitendata
-
Innovation Playground, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag

Wat hebben de Rijksoverheid en het hoger onderwijs met elkaar gemeen? Misschien wel meer dan je denkt. Op het eerste gezicht lijken ze verschillende specialisaties, doelen en doelgroepen te hebben, maar ze hebben één heel grote opgave gemeen. Benieuwd hoe overheid en onderwijs elkaar kunnen helpen om ICT-vraagstukken op te lossen? Bij zijn is meemaken.

Wat je kunt verwachten van Samenwerken in IT!

Samenwerken in IT! is een denktank-, netwerk- en informatiesessie in één waar kennis opdoen en delen centraal staat. We beginnen met een presentatie door Araaf Razab-Sekh, algemeen directeur van I-Interim Rijk. Hij neemt je mee in het gedachtengoed van het I-Ecosysteem. Hierna delen we enkele  bevindingen van het onderzoek naar de samenwerking tussen het Rijk en hoger onderwijs dat uitgevoerd wordt door onderzoeksbureau Dialogic. Hierna is er ruimte om maar liefst twee thematische workshops te volgen. Daarna kun je netwerken en ervaringen delen tijdens de Kennismarkt onder het genot van versnaperingen, zodat we Rijk en hoger onderwijs weer een stapje dichter bij elkaar kunnen brengen in het belang van ICT.

Programma

Programma van Samenwerken in IT!
13:30 - 14:00 Inloop, netwerken
14:00 - 14:30

Presentatie I-Ecosysteem door Araaf Razab-Sekh,
directeur I-Interim Rijk & kwartiermaker I-Ecosysteem

14:30 - 15:00 Bevindingen onderzoek Dialogic "Samenwerkingsinstrumenten HO - RO"
15:15 - 16:00 Workshopronde 1
16:15 - 17:00 Workshopronde 2
17:00 - 17:15 Wrap-up
17:15 - 18:00

Kennismarkt (Cyber, AI, Data, stage/afstudeeropdracht, traineeships, etc.)
onder het genot van een drankje/hapje

Workshops

1. I-Ecosysteem als succes?! - In deze workshop bespreken we hoe we door te handelen vanuit de I-Ecosysteemgedachte het verschil kunnen maken. Hoe zien die samenwerkingsvormen eruit? Welke obstakels moeten overwonnen worden? En last but not least, hoe komen we tot een win-win voor onszelf en een sterker ICT-landschap in geheel Nederland?

2. Imago Overheid - De Rijksoverheid is een van de grootste ICT-werkgevers van Nederland en werkt aan een diversiteit aan interessante ICT-thema’s. Toch is ze voor een deel van de studenten onbekend dan wel onbemind. Wat is jouw beeld van de overheid, waar is dat op gebaseerd, en hoe kunnen we jou nog beter bereiken?

3. Fieldlabs - Een fieldlab als ontmoetingsplaats voor hoger onderwijs, overheid en ondernemingen, waar concrete maatschappelijke ICT-vraagstukken worden omgezet naar nieuwe ideeën en concepten om vervolgens daadwerkelijk te worden geïmplementeerd. Hoe ziet zo’n lab eruit en wat is ervoor nodig om dit tot succes te maken? In deze workshop leg je de basis voor zo’n lab.

4. Leven-lang-leren - Omscholen, bijscholen: een leven lang bij blijven in de ICT-materie. Hoe blijf je scherp en is je kennis altijd actueel? Welke werkvormen kunnen we naast trainingen en opleidingen inzetten? Hoe kunnen hogeronderwijsinstellingen en overheid het beste de handen ineenslaan in het dossier van leven-lang-leren?

5. Broedkamer innovatieve ICT-onderzoeksopdracht - De overheid en haar diensten hebben met regelmaat behoefte aan gericht onderzoek naar nieuwe ICT-toepassingen, zowel beleidsmatig als inhoudelijk. Daarnaast beschikt de overheid over een grote hoeveelheid big data. Op het gebied van Cyber Security, Big Data en kunstmatige intelligentie wil de overheid graag meer samenwerken met hoger onderwijsinstellingen. Dit kan als onderzoekspartner, opdrachtgever, met studenten in de opleiding, of door rijksmedewerkers aan de HO-instelling te verbinden. Zie jij concrete mogelijkheden voor zo’n opdracht?

6. Docententekorten - In de afgelopen jaren zijn de studentenaantallen in de IT-opleidingen fors toegenomen. Het aantal docenten is echter niet evenredig gestegen. Een numerus fixus lijkt voor sommige opleidingen de enige oplossing om kwaliteit van onderwijs te kunnen garanderen. Maar kan het ook anders? Met welke nieuwe vormen van onderwijs of samenwerking zou je dit probleem kunnen oplossen?

Interesse?

Wil je ook bij dit event zijn? Stuur dan een mailtje naar cocky.wolf@rijksoverheid.nl.