UBR|EC O&P helpt Rijk met uitvoer eigen risicodrager Ziektewet

Samen met 3 partners gaat UBR|EC O&P zorgen dat medewerkers die ziek uit dienst gaan een ziektewetuitkering krijgen. Maar ook zo snel mogelijk herstellen en weer werk vinden. Deze nieuwe dienstverlening is vastgelegd in een maatwerkovereenkomst met de ministeries die per 1 januari 2017 is ingegaan.

P-Direkt, de Belastingdienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn de partners van UBR|EC O&P Bedrijfszorg. Zij gaan de ministeries of eigen organisatie faciliteren bij de uitvoering van het eigen risicodragerschap Ziektewet. De partners kwamen op maandag 12 december jl. bijeen om de nieuwe dienstverlening officieel ‘af te trappen.’

De projectgroep Eigenrisicodragerschap Ziektewet 2

De projectgroep eigen risicodragerschap Ziektewet wil vooral elkaars kennis en ervaringen delen

Verdiengroep

‘Wat mooi om te zien hoe deze nieuwe dienstverlening gezamenlijk in een korte tijd is vorm gegeven’, zei Anton Siedsma, manager Bedrijfszorg van UBR|EC O&P tijdens de startbijeenkomst in het Haagse pand aan de Turfmarkt. De gezamenlijke dienstverlening omschrijft hij als een verdiengroep voor het Rijk. 'Als we het goed doen dan verdienen we ons zelf weer terug.'

Grote uitdaging

Anton benadrukte dat het weer aan het werk krijgen van medewerkers die ziek uit dienst gaan natuurlijk het belangrijkste is. Een taak die eerder bij het UWV lag, maar steeds vaker door grote werkgevers zelf wordt opgepakt. ‘Natuurlijk is het een uitdaging dit zelf te doen’, zei Mieke Green, implementatieleider Ziektewet bij UBR|EC O&P Bedrijfszorg. ‘De expertise is al aanwezig. Het met elkaar verder ontwikkelen van deze dienstverlening binnen het Rijk zorgt voor besparingen, maar het geeft vooral invulling aan goed werkgeverschap.’

Kennis en ervaringen delen

Corinne van Hameren vult collega Green aan. ‘Elkaars kennis en ervaringen delen is een belangrijke punt in de samenwerking’, vindt de manager eigen risicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en de Ziektewet. ‘Laten we de kennis en ervaring ook buiten het rijk zoeken. Bijvoorbeeld bij een commerciële organisatie. Er zijn al talloze bedrijven die ruimschoots ervaring hebben met het eigen risicodragerschap. Het zorgt tevens voor een netwerk dat je kunt inzetten bij het zoeken naar een oplossing voor allerlei voorkomende knelpunten.’

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Wat betekent dit concreet?

Ministeries zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de betaling van de uitkering bij ziekte. Daarnaast worden de herstel en re-integratietaken niet meer uitgevoerd door het UWV, maar vanaf 1 januari 2017 door casemanagers verzuim. Deze ontzorgen hiermee de ministeries. Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door Bedrijfszorg van UBR|EC O&P voor de ministeries. De Belastingdienst en Dienst Justitiële Inrichtingen gaan deze dienstverlening zelf uitvoeren.

Om deze dienstverlening te formaliseren is met alle ministeries een maatwerkovereenkomst afgesloten. Casemanagers verzuim, medewerkers in de backoffice en de bedrijfsartsen van UBR|EC O&P voeren de dienstverlening uit. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met P-Direkt voor het correct en tijdig verlonen van de ziektewetuitkering. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze dienstverlening functioneel aangestuurd door Corinne van Hameren. Lees meer informatie over eigen risicodragerschap.