Meld je aan voor de UPdate Inclusief Rijk!

UBR|EC O&P deelt actief nieuws en best practices rondom de banenafspraak Sociaal Akkoord 2013. Wij doen dit via de nieuwsbrief UPdate Inclusief Rijk (voorheen Update banenafspraak Rijk).

Team Inclusief

Vanaf januari verzorgt Team Inclusief van UBR|EC O&P binnen het Rijk de kennisfunctie rondom de instroom en het behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking. Ze ondersteunen werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak.

Team Inclusief

UPdate ontvangen

Ook de komende jaren blijft de instroom en het behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking één van de speerpunten binnen de Rijksoverheid. Adviseurs bij UBR|EC O&P staan HRM-ers en leidinggevenden bij in alle aspecten van werkgelegenheid, op juridisch vlak, voor mensen met een arbeidsbeperking. Hier komen veel mooie verhalen uit voort wat niet onopgemerkt mag blijven. Ben je geïnteresseerd en wil je ook de nieuwsbrief UPdate Inclusief Rijk ontvangen? Meld je dan hier aan.

Hoort bij