Jobcoaching geeft je energie

Iedereen moet de kans krijgen om te werken. Zo ook mensen met een arbeidsbeperking. Deze doelgroep vraagt echter wel om wat meer begeleiding en een jobcoach kan dit uitstekend verzorgen. Monique Grefe van het Ministerie van Buitenlandse Zaken rond de opleiding tot jobcoach bijna af en vertelt over haar ervaringen.

 ‘Ik wil graag mensen helpen’, is het eerste wat Monique Grefe zegt wanneer we het gesprek starten. Monique is sinds 1986 werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vervult sinds een jaar de functie van coördinator banenafspraak. De jobcoach in spé heeft een autistisch gehandicapte zoon. ‘Daardoor heb ik  veel affiniteit met  de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking. Toen ze mij wezen op de opleiding voor jobcoach was ik gelijk geïnteresseerd.'  

Tussenpersoon

Monique startte in september 2016 de verkorte opleiding tot jobcoach, die speciaal is ontwikkeld voor collega’s binnen de Rijksoverheid. ‘Een jobcoach kan verschillende taken vervullen. Van ‘coachen on the job’, tot zoeken naar passend werk of een aanvraag doen bij het UWV’, legt ze uit. ‘Hierbij geldt natuurlijk ook wat er van toepassing is binnen het huidige werk dat iemand doet.' Monique heeft een collega met een arbeidsbeperking die als directie assistent prima functioneert. Monique vervult hierdoor regelmatig de rol van ‘coach on the job’. ‘Ik merk dat er nog wel eens misverstanden en ruis kunnen ontstaan bij werkzaamheden tussen bijvoorbeeld een projectleider en de medewerker(s) met een arbeidsbeperking’, geeft ze aan. ‘Het kan er voor zorgen dat collega’s een verkeerd beeld krijgen van deze doelgroep. In deze situatie fungeer ik als een soort tussenpersoon tussen de groep en de projectleider. Hoe simpel deze hulp soms kan zijn, vaak is dit precies wat nodig is.'

Putten uit ervaringen van elkaar

Tijdens de opleiding tot jobcoach worden verschillende modules aangeboden. Hieronder vallen onder andere wet- en regelgeving, psychische aandoeningen en oplossingsgericht coachen. De studenten krijgen les, huiswerk en aan het einde van de opleiding leveren zij een portfolio in. Monique gaf aan bij de opdrachten geluk te hebben gehad dat ze kon putten uit haar eigen ervaringen. ‘Het mooie van de groep was dat ze overal vandaan kwamen. Het was een hele diverse groep met onder andere HR adviseurs en mobiliteitsmensen werkzaam bij de Belastingdienst, Dienst Justitiele Inrichtingen, Binnenlandse Zaken en Defensie.' Door de diversiteit konden de studenten putten uit ervaringen van elkaar. Omdat men de opleiding naast het eigen werk doet, is deze best wel zwaar en loop je soms tegen dingen aan. ‘In een korte tijd krijg je echter zoveel contact met elkaar, dat het vaak gebeurt dat studenten even samen gaan zitten en elkaar helpen’, geeft Monique aan. ‘We hebben elkaar er doorheen geholpen.'

Meer zelfvertrouwen

Door de opleiding heeft Monique meer zelfvertrouwen gekregen. ‘Collega’s in het algemeen aanspreken is al best moeilijk, maar bij deze collega’s is dat net nog iets specialer. De opleiding geeft je de handvatten die je nodig hebt om dit soort dingen te doen.’ Als jobcoach heb je een soort speelfunctie. In Monique haar geval is dit bijvoorbeeld tussen de directie assistent en de directie waar diegene werkt binnen de organisatie. ‘We gaan met elkaar in gesprek om dingen te vertalen en ook waar nodig bij te sturen.' Dit is een belangrijke rol voor alle partijen die erbij betrokken zijn. ‘Ik zie wat het kan doen met de hele afdeling wanneer mensen met een arbeidsbeperking hier aan de slag gaan. Iedereen is ontzettend blij en gemotiveerd en het geeft een bepaalde energie wanneer het dan ook daadwerkelijk goed werkt.’ Een jobcoach kan hiervoor zorgen.

Inzetten van een jobcoach:

UBR|Expertisecentrum Organisatie en Personeel heeft ervoor gezorgd dat er twee opleidingen tot jobcoach zijn gaan draaien waaraan alle Shared Service Organisaties en Defensie kunnen deelnemen. Door de verschillende disciplines hiertussen is het leuk om te zien hoe iedereen zelf de rol van jobcoach invult. Zo kan een jobcoach, naast dat deze wordt ingezet voor de medewerker, ook ingezet worden als coach voor leidinggevenden en de werkbegeleider ten behoeve van het behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking.