Investeren in leren en ontwikkelen medewerkers met een arbeidsbeperking

Leren en ontwikkelen vormt een belangrijk onderdeel binnen het werk. Dat geldt ook voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Brochures over werknemers met een specifieke beperking en een document met leer- en ontwikkel assessments helpen hoe u hier aandacht aan kunt besteden.

Dertien brochures

Dertien brochures per specifieke beperking

Disworks heeft een reeks van dertien praktische doelgroepbrochures ontwikkeld. Deze boekjes bevatten informatie per aandoening, speciaal gericht op werkgevers. Zoals ADHD, spierziekte, autisme, blind, doof of reuma. Het geeft een beeld wat het betekent voor het werk als u een werknemer met een bepaalde beperking in dienst neemt of heeft. Ad de Ruijter, adviseur realisatie banenafspraak: ‘hoe we mensen in een baan moesten plaatsen had men bij het Rijk op een gegeven moment wel door. Toen kwam de vraag om uit te zoeken of mensen met een arbeidsbeperking ook ontwikkelpotentie hebben. Voor iemand met een dwarslaesie gelden andere aandachtspunten dan voor iemand met niet aangeboren hersenletsel.' In gesprek met Disworks was deze organisatie bereid aan de dertien specifieke modules een hoofdstuk Leren en ontwikkelen toe te voegen.

Wat kunt u verwachten in de brochures?

  • Praktische handreikingen, tips en aandachtspunten om zowel voor u als voor de werknemer en zijn collega’s de werkomgeving zo goed mogelijk te maken.

  • Informatie over de specifieke aandoening, wat dit voor het werk betekent en welke consequenties dit voor de werkomgeving heeft.

  • Uitleg waarom mensen ondanks hun functiebeperking uitstekend gekwalificeerd kunnen zijn voor de vacature die u heeft!

‘Hoe iemand leert verschilt per aandoening’, vervolgt Ad. De dertien brochures staan elk voor één van de dertien hoofdcategorieën voor mensen met een beperking. ‘Daarnaast is er binnen deze hoofdcategorieën natuurlijk nog veel onderscheid te maken, maar dat gaat te diep voor een brochure’.

De dertien brochures

U kunt de brochures downloaden via de website van Disworks.

Leer- en ontwikkel assessments

Naast deze brochures is op verzoek van rijkscollega’s een ‘assessment document’ gemaakt. ‘Wanneer u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan het zijn dat u het idee heeft dat hij/zij meer kan dan dat de medewerker nu doet. Als manager ben je dan geneigd om de medewerker meer taken te geven, terwijl dit misschien net weer iets te hoog gegrepen is’, geeft Ad aan. Hiervoor is het document: leer- en ontwikkelassessment voor lager opgeleide medewerkers met een beperking tot stand gekomen. Dit document gaat een slag dieper dan de dertien brochures.’ Het helpt de manager om te kijken waar de grens om ‘te leren’ ligt bij een medewerker met een arbeidsbeperking.  Er worden vijf specialistische bureaus voorgesteld die kunnen helpen door middel van een assessment’, vervolgt Ad.

Leer- en ontwikkelassesments

Download het leer- en ontwikkelassessment

Ondersteuning

‘De dertien brochures en het leer- en ontwikkelassessment fungeren als handreiking voor werkgevers binnen en buiten de Rijksoverheid en is allemaal uniek materiaal’, zegt Ad. De documenten zijn in samenwerking met een brede interdepartementale werkgroep door experts gemaakt en worden gratis ter beschikking gesteld. Ze ondersteunen de ministeries bij het behalen van hun doelstelling.

Vijf specialistische bureaus

De opsomming van de bureaus nu is niet limitatief. Veel van de assessments richten zich op het vaststellen van wat iemand nu kan in relatie tot beroepen en opleidingen. Een doelgroep ontwikkelassessment gaat een stap verder. Het kijkt naar waar ontwikkelingen liggen en volgt het proces van de ontwikkeling. Hier zijn er niet zoveel van, dat maakt het anders dan een gewoon assessment.

Hoort bij