ICT Stagebureau gaat rijksorganisaties en studenten matchen

Op maandag 29 mei ging, in aanwezigheid  20 rijksorganisaties, het ICT Stagebureau als pilot van start. Het ICT Stagebureau gaat rijksonderdelen en ICT studenten helpen bij stageplekken binnen de Rijksoverheid.

Het ICT Stagebureau is als pilot opgezet vanuit het programma Rijksaanpak HR-ICT (Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk). Dit programma wil een duurzame oplossing voor het groeiende tekort aan ambtelijk ICT-personeel binnen de Rijksoverheid en de innovatie op dit gebied bevorderen.

Een gesprek met Miriam Wardenaar (projectleider ICT Stagebureau) over de ambities en werkwijze van het ICT Stagebureau.

Wat is het ICT Stagebureau?

“Het ICT Stagebureau is een nieuwe rijksvoorziening die enerzijds ICT studenten gaat helpen aan een stageplaats binnen het Rijk, en anderzijds rijksonderdelen helpt aan kwalitatieve cv’s. Het is een aanvulling op de al bestaande bilaterale contacten tussen een rijksorganisatie en een onderwijsinstelling.”

De rijksoverheid biedt al stageplekken. Waarom is het ICT Stagebureau opgericht?

“Er is een tekort, en steeds grotere vraag, naar ambtelijk ICT-personeel. Met het ICT Stagebureau willen we meer ICT studenten interesseren voor de Rijksoverheid als relevante werkgever. Voor studenten is een stage de eerste kennismaking met een werkgever. Het loont dus om te investeren in het creëren van stageplaatsen in functiegroepen waarin tekorten dreigen.”

ICT Stagebureau

Miriam Wardenaar

Hoe werkt het?

“ICT Studenten kunnen via een laagdrempelig sollicitatieformulier op Werken voor Nederland solliciteren op een doorlopende stagevacature van het Rijk. Vervolgens gaat Graciella Gentle, de rijksrecruiter van het ICT Stagebureau, kijken welke matches we kunnen maken. Dit doen we op basis van de wensen en stagemogelijkheden van rijksonderdelen. Daarbij kan het een bestaande stageplek gaan, maar we kunnen ook de ideale ICT-stageplek voor een student creëren. Bij een match sturen we een cv door naar één of twee rijksonderdelen. Bij goede gesprekken is het aan de student om te kiezen waar hij uiteindelijk stage wilt lopen, de student staat centraal.”
 

Wat verwachten jullie van de rijksonderdelen?

“Deelname tijdens de pilotperiode is gratis, maar we verwachten het nodige qua inzet en capaciteit van een rijksonderdeel. We willen snel kunnen schakelen en dat vraag een goede samenwerking met een contactpersoon van het rijksonderdeel qua communicatie. Het rijksonderdeel nodigt zelf een student uit voor een kennismakingsgesprek, maar de rijksrecruiter blijft altijd de regie voeren over het proces. Van de contactpersoon van een rijksonderdeel verwachten we een goede en snelle feedback over de voortgang en de evaluatie. Bij een afwijzing kan het ICT Stagebureau een cv voorleggen aan een ander rijksonderdeel. Een definitieve afwijzing, om welke reden dan ook, zal altijd via het ICT Stagebureau gaan. De bedoeling is immers om zo min mogelijk studenten af te wijzen en er zoveel mogelijk te plaatsen.”

Wat verwachten jullie van deze pilot?

“Het is lastig om in te schatten hoeveel succesvolle matches deze rijksvoorziening in de pilotperiode gaat opleveren en hoeveel ICT studenten uiteindelijk voor een arbeidsplaats zullen instromen. Er zijn twee startmomenten voor een stage: september en februari. De meeste studenten hebben ondertussen al een stageplek gevonden voor september, dus we verwachten vooral een piek qua matches in februari 2018. Komende periode gaan we aan de slag om meer bekendheid te creëren bijvoorbeeld tijdens de ICT-campagne, die start in juni, en via de reguliere kanalen als de website, evenementen en social media. En al doende zullen we het concept waar nodig verder aanscherpen.”

Kunnen rijksonderdelen zich nog aanmelden?

“Op dit moment werken we samen met ongeveer twintig rijksorganisaties waaronder: de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Auditdienst Rijk (ADR), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en de ministeries voor Financiën, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie. Uiteraard werken we met zo veel mogelijk rijksorganisaties samen.”

Meer informatie

Heb je vragen of heb je interesse om deel te nemen? Stuur dan een mail naar Miriam Wardenaar via miriam.wardenaar@rijksoverheid.nl.

Hoort bij