VWS wordt eigen risicodrager

Het ministerie van VWS is per 1 juli 2017 eigen risicodrager voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Daarmee zijn alle ministeries aangesloten.

VWS is nu, net als alle andere ministeries, zelf (eind)verantwoordelijk voor de betaling van de ZW-uitkering (2 jaar) en de WGA-uitkering (10 jaar). ‘De gedachte achter het eigen risicodragerschap is dat de werkgever een sterke prikkel voelt’, legt Corinne van Hameren van EC O&P uit. ‘Het zorgt voor spoedige en effectieve re-integratie en begeleiding van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte (ex)medewerkers. Voor VWS geldt nu een re-integratieplicht van 12 jaar’, aldus de projectleider Eigenrisicodragerschap.

Dienstverlening EC O&P

Deze dienstverlening voert EC O&P, in samenwerking met P-Direkt,namens het ministerie van VWS uit. Verder begeleidt EC O&P de zieke ex-medewerker en het casemanagement. Voor diverse stakeholders betekent dit dat ze na 1 juli moeten handelen vanuit een andere rol. VWS organiseerde in mei twee bijeenkomsten om deze groepen te informeren.

Corinne van Hameren en Marjo Lievaart spreken over Eigen risicodragerschap bij VWS.

Corinne van Hameren en Marjo Lievaart begeleiden het Eigen risicodragerschap bij VWS.

Contactpersonen

Marjo Lievaart, senior adviseur bij VWS, regelt het proces binnen VWS doormiddel van lean sessies. Corinne van Hameren, projectleider ERD ZW/WGA bij EC O&P ondersteunt Marjo hierin. ‘Door deze samenwerking benutten wij de keten binnen het Rijk optimaal’, zegt een tevreden Marjo.

Meer informatie

(FH)