Grenzen opzoeken via innovatief prijsmodel

UBR|HIS zoekt in aanbestedingstrajecten steeds vaker de grenzen op om betere resultaten te behalen. Het opstellen van een innovatief prijsmodel door het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) is daar een goed voorbeeld van. Het gebruiken van traditionele prijsmodellen in een aanbesteding kent namelijk zijn nadelen en leidt regelmatig tot rechtszaken. Dit heeft onder andere te maken met de randvoorwaarden die de Aanbestedingswet 2012 oplegt en het sterk competitieve karakter in deze sector.

Betrekken markt

Het programma legde het innovatieve prijsmodel op verschillende momenten tijdens het aanbestedingstraject voor aan de markt, zowel tijdens een marktconsultatie als via haar website. Het programma hecht namelijk grote waarde aan een goede relatie en samenwerking met de markt. Het prijsmodel leidde tot veel discussie en kritische vragen. Ook de marktpartijen onderling verschilden van mening.

Het programma koos haar eigen koers, nam de feedback van de markt mee, paste het prijsmodel aan en gebruikte het prijsmodel bij drie aanbestedingen; IWR2016|LAM (laptops, accessoires en mobiele ICT-Werkplekken), IWR2016|Beeldschermen en IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken.

Innovatie UBR|HIS

Aan de slag

Ook tijdens het aanbestedingsproces bleef de markt kritisch, maar dit leidde niet tot bezwaren vooraf. Het programma ontving zes serieuze aanbiedingen van de markt. Deze aanbiedingen tonen aan dat de markt aan de slag kan met het nieuwe prijsmodel. Desondanks spande een verliezende partij bij de aanbesteding IWR2016|LAM een kort geding aan tegen de gunningsbeslissing. De rechter stelde het Rijk op 29 juni in het gelijk, waarna het programma de aanbesteding IWR2016|LAM nu kan afronden.

Tegen de gunningsbeslissing van de andere twee aanbestedingen is geen kort geding aangespannen.

Scherpere aanbiedingen

Het programma zocht de grenzen op via het innovatief prijsmodel. Het resultaat? Mede door het prijsmodel ontving het programma scherpere aanbiedingen en heeft de markt zijn uiterste best gedaan mooie kortingen door te rekenen.

Meer informatie

Meer informatie over de aanbestedingen binnen het programma Aanbesteding IWR op de website van het programma.