Vind niet zelf het wiel uit, kijk in de Toolbox Inclusief

Een bundeling van kennis en ervaring staat in de Toolbox Inclusief. Dit is een integraal instrument voor iedereen die wil toewerken naar een inclusieve arbeidsorganisatie. De informatie is algemeen waar het kan en specifiek waar het moet.

Naast de specifieke expertise en kennisfunctie die aanwezig is in het Team Inclusief van EC O&P, is kennis en ervaring ook geborgd in een online gereedschapskist. Roy Bakker, senior adviseur en projectleider Toolbox Inclusief: ‘een van de afspraken was om alle opgedane kennis en ervaringen van drie jaar programma Team Inclusief terug te geven aan de ministeries, uitvoeringsorganisaties en Hoge Colleges van Staat. De toolbox met handigheden is nu beschikbaar!’

Toolbox

Kennis bij elkaar

Roy: ‘vanaf begin van het programma in 2014 was het doel om samen met projectleiders van de ministeries, uitvoerende organisaties en Hoge Colleges van Staat, de tijdens het programma opgedane kennis, te verankeren in een toolbox. We stelden een breed gebruikersplatform samen en twee externe experts namen het voortouw bij het ophalen van alle kennis en expertise op het gebied van inclusief werkgeverschap. Dit resulteerde in 18 toolboxmodules. Op basis van praktijkervaringen in combinatie met wetenschappelijke inzichten is de toolbox tot stand gekomen. Na een periode van negen maanden schrijven, overleggen, herschrijven en toevoegen van links naar relevante andere informatie waren de modules klaar en staat de toolbox sinds 1 juni 2017 online.’

Het diversiteitsvraagstuk: ook daar zijn we klaar voor

Het begon als een toolbox voor de banenafspraak met als belangrijkste basis die van inclusieve arbeidsorganisaties. Dat is breder dan alleen mensen met een arbeidsbeperking. Bij een inclusieve arbeidsorganisatie gaat het bijvoorbeeld ook over leeftijd, gender, vrouwen in topfuncties, mensen met een niet-westerse afkomst en de LHBTI-doelgroep. Roy licht toe: ‘als er in de toekomst behoefte en geld is om in de toolbox ook plaats te bieden aan deze doelgroepen, dan is de Toolbox Inclusief er klaar voor.’

Voor vertegenwoordigers van publiek- en private werkgevers

De toolbox is met name bedoeld voor leidinggevenden die een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen. De informatie kan ook heel nuttig zijn voor werkbegeleiders en collega’s van een werknemer met een arbeidsbeperking. Denk aan begeleiding op de werkvloer en administratieve zaken die te maken hebben met werkgeven aan mensen met een beperking. Alles staat van A tot Z beschreven. Roy: ‘hoewel de toolbox in eerste instantie voor werkgevers binnen het Rijk is geschreven, delen wij onze kennis graag. Mede doordat in het DGOO (Directoraat-generaal Overheidsorganisatie) jaarprogramma 2017 staat dat het Rijk de opgedane kennis actief met anderen zou delen, is de toolbox ook geschikt voor andere overheden en private werkgevers. En dat is ook logisch: het gebruikersplatform bestond uit vertegenwoordigers van publiek- en private werkgevers.’

Roy Bakker
Roy Bakker aan de slag met de Toolbox Inclusief

Voorbeelden van informatie

Dit veelomvattende instrument biedt praktische informatie; met welke administratieve zaken u te maken krijgt en welke formulieren er zijn voor bijvoorbeeld het aanvragen van bepaalde subsidies. Roy: ‘er is beschreven waar u aanspraak op kunt maken. Ga niet zelf het wiel uitvinden, maar kijk even in de toolbox om te zien wat voor formulieren er zijn; welke stappen u kunt doorlopen of welke aanpassingen aan de werkplek u kunt en moet doen.’

Ook is de toolbox voorzien van informatieve filmpjes, pfd-bestanden van onder andere brieven van ministeries, relevante websites en formulieren. Roy: ‘dit zorgt voor meer duidelijkheid over de onderwerpen. Als er bijvoorbeeld iemand bij u komt werken met autisme en u weet niet precies wat dat inhoudt, dan legt een filmpje haarfijn uit wat dit is. De informatie in de toolbox maakt gebruik van eenvoudig taalgebruik. Door ons strikt te houden aan de webrichtlijnen is het ook geschikt is voor mensen met een arbeidsbeperking. Bovendien wordt de toolbox naar aanleiding van feedback uit het veld of nieuwe ontwikkelingen bijna dagelijks geactualiseerd. Het resultaat mag er zijn, al zeg ik het zelf.’

Benieuwd naar de Toolbox Inclusief? Neem een kijkje.
Vragen over de Toolbox kunt u mailen naar postbus Toolbox Inclusief.