Uw arbeidsmarktdoelgroep in beeld

ICT’ers, economen, technici en inkopers; ze zijn schaars en lastig te werven doelgroepen. EC O&P helpt u door het uitvoeren van een doelgroeponderzoek. Met dit onderzoek worden de houding, behoeften en gedrag van deze en andere specifieke arbeidsmarktdoelgroepen in kaart gebracht. Hierdoor krijgt u meer inzicht waardoor u beter en gerichter uw wervingsactiviteiten kunt afstemmen.

Eric Monningka

Het doelgroeponderzoek schetst een beeld van de schaarste van de doelgroep, de wervingshaalbaarheid, achtergrond kenmerken van het aanbod, de vraag naar deze doelgroep (hoeveel vacatures zijn er en hoe ontwikkelt dit zich) en de grootste vrager (belangrijkste concurrent) van deze doelgroep. EC O&P voert het doelgroeponderzoek uit in samenwerking met Intelligence Group.

Met behulp van een doelgroeponderzoek kunt u nieuwe wervingsacties op een effectieve en efficiënte wijze inrichten en bestaande wervingsacties optimaliseren. Daarnaast genereert het onderzoek ook (interne) rapportages om verwachtingen te managen en/of leiden tot overwegingen van het bijstellen van de doelgroepcriteria. Hierdoor kunt u de specifieke arbeidsmarktdoelgroep beter bereiken en enthousiasmeren voor een baan bij uw organisatie.

Doelgroeponderzoek

Meerwaarde: effectieve en efficiënte wervingsacties

Naast het in kaart brengen van deze gegevens, besteedt het onderzoek aandacht aan de aspecten die de doelgroep in beweging brengt. Hieronder verstaan we de belangrijkste bewegingsfactoren, arbeidsvoorwaarden en de bereidbaarheid van de doelgroep om te reizen en/of te verhuizen. Het doelgroeponderzoek geeft ook weer hoe u de doelgroep het beste bereikt en benadert (waar en hoe oriënteert de doelgroep zich op een baan, wat zijn de meest favoriete websites, apps etc.).

Benieuwd hoe een doelgroeponderzoek eruit ziet? Bekijk hier een fictieve rapportage.

Meer informatie over een doelgroeponderzoek? Neem dan contact op met Eric Moningka.