Trainees gemeente Den Haag aan de slag bij rijksoverheid

Na een 1e succesvolle pilot met wijktrainees bij de gemeente Den Haag haakt de rijksoverheid aan op dit traineeprogramma. Vanaf 2018 starten 5 wijktrainees bij de rijksoverheid.

Deze 10 enthousiaste mensen gaan het komend jaar aan de slag bij verschillende maatschappelijke organisaties in Den Haag. Zij doen mee aan het wijktraineeprogramma van de gemeente Den Haag. Twee jaar meekijken in diverse keukens zorgt voor meer kennis en kunde. En de mogelijkheid door te groeien naar een passende functie. Het komend jaar gaan deze trainees aan de slag als bijvoorbeeld projectleider, community-manager of communicatiemedewerker bij organisaties als ADO Den Haag, Servicepunt Arbeid en bij theaters.

Wijktraineeprogramma gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag in samenwerking met rijksoverheid

Na een 1e succesvolle pilot met wijktrainees is de rijksoverheid aangehaakt bij dit traineeprogramma. De rijksoverheid helpt met een financiële bijdrage én een doorstroomgarantie. 5 van de 10 trainees die nu starten, kunnen in het 2e jaar van hun traineeship aan de slag bij de rijksoverheid. Ze zullen komend jaar al kennis maken met rijksorganisaties en vanaf 1 september 2018 gaan de eerste trainees echt aan de slag. Bij BZK, I&M, OCW en VWS (2 plekken).

Wijktraineeprogramma gemeente Den Haag

Het programma van de gemeente Den Haag komt voort uit de toenemende behoefte van verjonging en diversiteit bij werkgevers. Met dit traineeprogramma wil de gemeente enerzijds bijdragen aan persoonlijke en professionele ontplooiing van jonge mensen met een goede opleiding uit Den Haag en hen helpen bij het opstarten van hun loopbaan op niveau.

EC O&P coördineert jaarlijks de werving voor het rijkstraineeprogramma. Naast dit programma bevestigen we binnenkort de samenwerking met de gemeente met een overeenkomst. Voor de invulling van de samenwerking blijft EC O&P in gesprek met coördinatoren bij de ministeries en de gemeente.

Contact

Meer informatie over het rijkstraineeprogramma of de samenwerking met het wijktraineeprogramma van de gemeente Den Haag? Neem hiervoor contact op met Esther van Egmond-Schilthuis.