Ambassadeurs van contractmanagement

Het was volle bak op dinsdag 14 november in Utrecht tijdens de 1e sessie van het netwerk GCLM (Goed Contract- en Leveranciersmanagement). Contractmanagers van de Rijksoverheid kwamen bij elkaar om samen te brainstormen over verschillende thema’s, maar ook om te kijken naar belangrijke thema’s voor 2018.

Kees Tazelaar, teamleider contractmanagement Belastingdienst en oprichter van het netwerk is blij met het enthousiasme van de aanwezigen en de aandacht die GCLM krijgt; het onderwerp leeft.

Wij moeten meer doen aan contractmanagement

Dat roept iedereen al jaren, zegt Richard Lennartz, directeur UBR|HIS. En dat we veel meer moeten halen uit afgesloten contracten. Dit netwerk draagt daar aan bij. Wij willen door dit netwerk verbindingen zoeken, maar ook elkaar kunnen vinden. En zo zorgen dat we voor de komende twee jaar het maximale eruit kunnen halen.

HIS ambassadeurs contractmanagement
©UBR

Er is veel kennis binnen het Rijk; we proberen dit bij elkaar te krijgen

De kennis is nog te veel verspreid volgens Kees. Maar dat er veel kennis is, komt duidelijk naar voren aan de drie thema tafels, die de deelnemers in drie rondes volgen.

Centraal en decentraal contractmanagement hebben elkaar nodig

Else Hoekstra, Adviseur Inkoop en Contractmanagement bij DPC, begeleidt de brainstorm over centraal en decentraal contractmanagement. Centraal stond de vraag hoe je contractmanagement inricht op operationeel, tactisch en strategisch niveau met veel gebruikers binnen het Rijk? Er is veel verschil in werkwijze, de gebruikte systemen en terminologie. Daar is nog veel winst in te halen.

Hoe volwassen is jouw organisatie?

Kees Tazelaar liet in zijn sessie de contractmanagers nadenken over de fase waarin hun organisatie zit op gebied van Contractmanagement. En waar wil je naar toe? Waar zit de behoefte om te groeien? En waar zijn jullie juist trots op?

Zoek naar overeenkomsten in plaats van verschillen

Dat was een van de punten die naar voren kwam tijdens de open brainstormsessie, begeleidt door Sammy Hadad, contractmanager UBR|HIS. De open sessie leidde tot discussies over allerlei onderwerpen, zoals:

  • het inzetten van een community tool
  • profileren van contractmanagement
  • spreken wij wel dezelfde taal
  • is het duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is
  • de relatie tussen de inkoper en contractmanager
  • de overdracht naar contractmanagement

We moeten dit soort sessies vaker organiseren

Dat was de conclusie van deze bijeenkomst. Het was een goed en inspirerend initiatief. Iedereen worstelt met dezelfde vraagstukken. Daarom is het belangrijk om de kennis en ervaringen met elkaar te delen en elkaar als contractmanagers te versterken.

Meer informatie

Met vragen en voor meer informatie kun je terecht bij Kees Tazelaar (Belastingdienst), Else Hoekstra (DPC) en Nicoline Mezger (UBR|HIS).