Teamcoaching

Zijn er spanningen in je team? Loopt de communicatie niet lekker? Hebben jullie altijd goede plannen maar komt er steeds niets van de uitvoering? Of willen jullie elkaar als net gestart team beter leren kennen en bouwen aan een veilige samenwerkrelatie? Denk eens aan een teamcoach.

De ervaring leert dat teamontwikkeling niet vanzelf gaat, en dat het loont om er bewust tijd voor vrij te maken. De ervaring leert ook dat meerzijdige feedback op dit proces helpt. Iemand die van buitenaf komt, de overheid van binnenuit kent en een faciliterende rol heeft bij de gewenste professionele ontwikkeling.

Leergang coachingsvaardigheden

Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie tussen teamleden. Een teamcoach let bijvoorbeeld op de onderlinge samenwerking en verhoudingen, de manier waarop teamleden met elkaar communiceren, of er gezamenlijke gedragen besluiten worden genomen.
 

InterCoach heeft ervaren collegacoaches die worden ingezet bij opstartende teams, bij de verdere ontwikkeling van teams, of bij teams met gedoe, weerstand en dergelijke.

Vragen of aanmelden?

Neem dan contact op met Ellen Molenaar: ellen.molenaar@rijksoverheid.nl, 06-21161692.