“Ik probeer vooral de kwaliteiten van mensen te zien”

Ronald Oudman is adviseur Participatiewet  bij DUO in Groningen. Naast deze werkzaamheden is hij, als teamleider Binnenwerk, verantwoordelijk voor de directe begeleiding en aansturing van de toetsenbordreinigers van Binnenwerk. Een gesprek met Ronald over Binnenwerk en de kwaliteiten van medewerkers.

Dit jaar is een kristallen jubileum voor Ronald bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs/ ministerie van OCW) in Groningen. In de vijftien jaar dat hij voor DUO werkt heeft hij veel ervaring opgebouwd: als medewerker klantenservice, coach, mentor en later als trainer.

Ronald Oudman
©Ronald Oudman

Met name zijn jarenlange ervaring als leidinggevende en trainer/coach komen voor zijn functie voor Binnenwerk goed te pas: “Ik vind het ontzettend mooi en belangrijk om iets voor mensen in het algemeen te kunnen betekenen, maar meer specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik had zelf een zusje met het downsyndroom waarvoor ik heel veel respect had. Helaas is ze al overleden. Ik vond het erg mooi om haar kwaliteiten te kunnen zien en niet haar beperking. Dit probeer ik ook te doen bij de mensen die ik bij DUO plaats en dus ook in de begeleiding van de toetsenbordreinigers. Waarbij het uiteraard ook van belang is om de beperking in beeld te hebben, maar meer vanuit het perspectief wat iemand wél kan.”

‘Wat zijn jullie eerste ervaringen met de toetsenbordreinigers bij DUO?’

Ronald: “We zijn in september 2017 gestart en de ervaringen zijn erg positief, zowel van de toetsenbordreinigers als van de DUO-medewerkers. Het is erg leuk om te zien dat medewerkers zo positief reageren als de werkplekken worden gereinigd. Dit was in het begin wel even wennen, omdat de toetsenbordreinigers tijdens kantooruren de werkplekken schoonmaken. Maar juist die sociale interactie is belangrijk. Vooraf, tijdens de cursus en de individuele gesprekken, hebben we hieraan ook veel aandacht besteed.”

Toetsenbordreinigers DUO
©DUO
De toetsenbordreinigers bij DUO in Groningen. Vlnr: Johan Andernach, Kimberley van den Berg, Stefan Vegter en Joshua Zoetendaal.

‘Gaan jullie bij DUO nog meer samenwerken met Binnenwerk?’

Ronald: “Ik sluit niet uit dat dit gaat gebeuren, maar de focus ligt op bestaande werkpakketen. We werken ook samen met externe partijen om binnen DUO duurzame plekken te realiseren voor kandidaten uit het doelgroepregister. En de meeste functies die Binnenwerk biedt, kennen we bij DUO niet en zullen we dus moeten creëren. Maar we staan graag open voor de werkzaamheden die Binnenwerk biedt, zeker als DUO hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid kan realiseren. Daarnaast helpt het dat we bij DUO gekozen hebben voor centrale financiering en plaatsing. Dit maakt de drempel voor afdelingen iets lager om iemand bovenformatief op een duurzame plek in te zetten en zo ontwikkeling en groei door werk mogelijk te maken. De toetsenbordreiniging is een pilot van in eerste instantie een jaar en loopt tot 1 november 2018. We willen dit jaar dan ook gebruiken om te zien hoe het gaat en of we kunnen verlengen en uitbreiden.“

‘Wat is jouw persoonlijke ervaring als teamleider Binnenwerk?’

Ronald: “Ik heb ongeveer 8 tot 12 uur per week voor de functie als teamleider Binnenwerk. De rest van mijn tijd besteed ik aan andere werkzaamheden rondom de Participatiewet binnen DUO. Die combinatie is weleens lastig omdat de begeleiding en aansturing soms meer tijd kost. Gelukkig kunnen de toetsenbordreinigers redelijk zelfstandig aan de slag. We proberen wél altijd samen de dag te beginnen en te eindigen. Daarnaast hebben we een groepsapp die we op een hele leuke en effectieve manier gebruiken.”

‘Hoe is de samenwerking met de jobcoaches?’

Ronald: “Drie toetsenbordreinigers hebben dezelfde jobcoach die elke week langskomt. En één toetsenbordreiniger heeft een jobcoach van de gemeente die ook regelmatig langkomt. Samen met de coaches evalueer ik regelmatig de voortgang. Ik vind het fijn voor de medewerkers dat er een externe jobcoach is.  Dit maakt dat er een onafhankelijke partij is waar ze altijd hun verhaal kwijt kunnen en voor mij is het een goede sparringpartner.”

‘Welke uitdagingen kom je tegen als teamleider Binnenwerk?’

Ronald: “De groep is erg divers: de één heeft meer behoefte aan structuur dan een ander. De uitdaging is om hiermee in de communicatie, en het maken van afspraken, rekening te houden. Daarnaast moet ik een balans vinden tussen mijn overige werkzaamheden voor DUO en het vertrouwen in de medewerkers om zelfstandig aan de slag te gaan. Maar gelukkig gaat dit steeds beter.”

‘Heb je tips voor collega’s binnen andere rijksonderdelen die ook met Binnenwerk willen gaan samenwerken?’

Ronald: “In de voorbereiding is het belangrijk om alle partijen, die op welke manier dan ook te maken krijgen met de medewerkers, goed te informeren. Denk bijvoorbeeld aan ICT vanwege de apparatuur, beveiliging en de overige medewerkers binnen je organisatie. Met goede communicatie creëer je draagvlak. En het is belangrijk om medewerkers vanaf het begin een zekere mate van verantwoordelijkheid te geven. Je kunt ze bijvoorbeeld laten meedenken over de planning: wanneer doen we welke verdieping en locatie, hoe regelen we het vervoer en materiaal? Dit helpt om wat meer zelfstandigheid te creëren: zowel in als buiten het werk.”

‘Hoe helpt Binnenwerk jullie bij het realiseren van de banenafspraak?’

Ronald: “Binnen DUO hebben we de focus gelegd op duurzame plekken binnen de bestaande functieprofielen. Voor de realisatie van de banenafspraak maken we hierin behoorlijke vorderingen, maar we zijn er nog niet. Het onderzoeken van andere mogelijkheden, zoals de inzet van mensen vanuit Binnenwerk, kan ons hierbij helpen. Het is mooi dat deze trajecten parallel aan elkaar lopen. Maar vooral ook om te zien dat het werk van de Binnenwerk-medewerkers waardevol is en medewerkers binnen DUO dit ook waarderen. Persoonlijk is mij dit meer waard dan de realisatie van de banenafspraak!”