Richard Lennartz nieuwe voorzitter NEVI Publiek

Nu Siep Eilander bestuursvoorzitter van NEVI (breed) is, moest het bestuur van NEVI Publiek op zoek naar een nieuwe voorzitter. NEVI Publiek heeft Richard Lennartz voorgedragen en is blij dat het bestuur van NEVI akkoord is gegaan met zijn kandidatuur. Een enthousiaste Richard: “Mensen in mijn omgeving kennen mijn ambitie: een bijdrage leveren om de inkoop in de publieke sector op een hoger niveau te brengen. Vanuit NEVI Publiek krijg ik een bijzonder mooie kans daartoe.”

Sinds mei 2016 is Richard directeur UBR HIS en CPO UBR bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook is hij zeer actief in het NEVI-netwerk. Hij heeft onder andere de eerste bijeenkomst van het Kennisnetwerk Tenderboards op 28 november 2017 en het Kennisevenement "Be inspired!” op 5 oktober 2017 mede georganiseerd.

Zie ook