Opleidingen Nieuwe Rechtspositie van start

De rechtspositie van rijksambtenaren wordt zoveel mogelijk hetzelfde als die van medewerkers in het bedrijfsleven. De nieuwe rechtspositie gaat waarschijnlijk 1 januari 2020 in. Voor de professionals in het P&O-vakgebied verandert het werk daardoor op een aantal punten. Om hen te helpen zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe rechtspositie en ze vertrouwd te maken met het private arbeidsrecht, komen er Rijksbrede opleidingen en voorlichtingsactiviteiten. Binnenkort start de pilot voor de online cursus voor HR-adviseurs, verzorgd door de Rafeb. Snel na die pilot informeren we een ieder over de inschrijfmogelijkheden. De uitgebreidere, verdiepende opleidingen starten eind 2018.

Opleiding

Modulair en gevarieerd

Wat voor wie verandert en hoe verdiepend de kennis moet zijn, verschilt van functie tot functie. Niet alles is voor iedereen relevant. Ook wisselt de leerstijl van persoon tot persoon. Daarom is een breed aanbod bedacht, toegespitst op de verschillende doelgroepen. Organisaties kunnen zo zelf kiezen voor wie van hun P&O-medewerkers welke voorlichting of opleiding geschikt en nodig is om klaar te staan voor de overstap naar het private arbeidsrecht. Verschillende partijen binnen en buiten de Rijksoverheid verzorgen de opleidingen of zijn toeleveranciers van informatie en handige tools. En er wordt steeds een slimme mix ontwikkeld van online leren, zelfstudie, bijeenkomsten en meer (blended learning). Hieronder staat wat er voor wie beschikbaar komt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de opleidingen en voorlichting.

Kosten van deelname aan opleidingen

BZK neemt de ontwikkelkosten van de opleidingen voor haar rekening. Daardoor kunnen de kosten van deelname laag blijven. Die kosten van deelname zijn voor rekening van de deelnemende organisaties. Wanneer de kosten per deelnemer helder zijn, wordt dit bekend gemaakt. Blijf deze pagina dus goed volgen.

Overzicht van opleidingen

Op de pagina Opleidingen Nieuwe Rechtspositie is meer te vinden over welke opleidingen en voorlichting er voor wie wordt georganiseerd. Klik hier voor een overzicht.