Plan van aanpak Rijk VN-afspraak gehandicapten

Op 14 juli 2016 is het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ (hierna: VN Verdrag handicap of ‘het Verdrag’) in werking getreden. Het Verdrag beoogt een gelijkwaardige deelname van mensen met een handicap of chronische ziekte aan de maatschappij.

Minister de Jonge heeft hoge ambities ten aanzien van het VN Verdrag handicap. Hij heeft aan de Kamer toegezegd dat hij met de partners bij het implementatieplan gaat werken aan een concretisering van het plan met o.a. streefwaarden. Daarnaast vraagt hij de departementen om het samen te doen. Ook zal hij de Kamer jaarlijks inlichten over de voortgang van de implementatie van het Verdrag in Nederland.