Nieuw: Roelien weet raad #1

In de rubriek ‘Roelien weet raad’ geeft Roelien Kappert van Team Inclusief antwoord op vragen die regelmatig bij het team binnenkomen. In deze eerste editie reageert zij op vragen over wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2018 en over de toekomstige veranderingen in het ambtenarenrecht.

Wat is het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018?

In Nederland hebben alle werknemers vanaf 22 jaar recht op het wettelijk minimumloon (wml). Dit is het loon dat een werknemer minimaal moet ontvangen als hij/ zij werkt. Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon. SZW wijzigt tweemaal per jaar het wml, in januari en in juli. Het wml is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 1578,00 per maand.

Het nieuwe wml per 1 januari 2018 is ook opgenomen in de wml-schaal van de Rijksoverheid. Meer informatie vind je hier. Geïnteresseerd in meer achtergrondinformatie over het wml? Kijk dan hier.


Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verandert per 1 januari 2020 de rechtspositie van ambtenaren. Welke invloed hebben deze veranderingen op een aanstelling of verlenging van een medewerker met een arbeidsbeperking? Een heel belangrijke verandering is dat de Rijksoverheid vanaf 1 januari 2020 één werkgever is. Dit heeft gevolgen voor medewerkers die doorstromen naar een ander ministerie. Doordat het Rijk één werkgever is, is bij de start bij een ander onderdeel een proefplaatsing niet meer mogelijk.

Op de pagina van het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie kun je meer lezen over de effecten van deze nieuwe wet. In de video vind je meer informatie over de inhoud en de gevolgen van deze wet.


Vragen?

Heb jij ook een vraag die betrekking heeft op een medewerker met een arbeidsbeperking? Mail je vraag naar postbus teaminclusief@rijksoverheid.nl. Je kunt ook een kijkje nemen in de  veelgestelde vragen. Deze passen we continu aan op basis van de laatste veranderingen en wet- en regelgeving. Op het voorblad kun je zien wat er sinds november 2017 is gewijzigd.