De Prokkelweek: een week vol prikkelende ontmoetingen

Dit jaar vindt de bekende Prokkelweek plaats van 4 tot en met 9 juni. Een week vol prikkelende ontmoetingen tussen mensen met én zonder een arbeidsbeperking. In het bedrijfsleven, met de buurt en op school. Kortom: overal! Eén week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar: Team Inclusief heeft volop contact met kandidaten die graag stage willen lopen, zowel voor één dag als voor een langere periode.

Kleine gebeurtenissen hebben vaak een groot effect. Ze zorgen voor nieuwe contacten en inzichten. De Prokkelweek laat (het hele jaar door!) op een laagdrempelige manier zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Niet door te vertellen, maar door te doen.

Waardoor werkt de Prokkelweek?

 • Het opent deuren: bedrijven, organisaties en buren zijn eerder geneigd om mee te doen aan een landelijke week.
 • Op een laagdrempelige manier elkaars mogelijkheden ontdekken.
 • Om contacten te leggen en te netwerken. Niet alleen voor tijdens de Prokkelweek, maar ook daarna.
 • Het biedt nieuwe inzichten: zowel bij bedrijven en organisaties als bij buren en mensen met een verstandelijke beperking zelf.
 • Gebruik de Prokkelweek om net wat extra aandacht te krijgen voor mensen met een beperking.

De Prokkelweek leidt regelmatig tot blijvende verbindingen: nieuwe werkplekken, vrijwilligers of activiteiten.

Wat kun je doen tijdens de Prokkelweek?

 • Contacten in de buurt: samen met buurtbewoners op speurtocht in de wijk en afsluiten met een barbecue. Of speel samen het Doe je mee?-spel.
 • Oriënteren op werk of arbeidsmatige dagbesteding: cliënten lopen een dag stage bij een bedrijf of organisatie.
 • Verkennen van beleid: organiseer met de gemeente een workshop over de WMO of medezeggenschap.
 • Alles kan! Laat je Prokkel aansluiten bij je eigen interesses. Is dat sporten? Organiseer een Prokkel rondom bewegen. Of misschien hou je van verven?
 • Doe mee aan de ProkkelSterrenslag, de landelijke opening van de Prokkelweek waaraan zo’n 1000 mensen meedoen. Elk team bestaat uit vijf mensen met én vijf mensen zonder beperking

Hoe organiseer je een Prokkel?

 • Vorm een groepje mensen, bedenk een activiteit, verdeel de taken en ga aan de slag.
 • Werk samen met mensen met een beperking bij het bedenken en organiseren van de Prokkel.
 • Een Prokkel hoeft geen nieuwe activiteit te zijn. Sluit aan bij een bestaande activiteit of stel je activiteit open voor anderen.
 • Houd het klein en simpel. Wat telt is de ontmoeting.

Meld op www.prokkel.nl je activiteit aan en laat zo ook aan anderen zien wat jullie doen.

Team Inclusief doet het hele jaar mee

Zoals gezegd heeft Team Inclusief volop contact met kandidaten die stage willen lopen, het hele jaar door! Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons.