Instroom van Wajongers bij BZK geslaagd

In het kader van het Sociaal Akkoord startte BZK in 2014 met een programma voor twee tranches (‘klasjes’) hoogopgeleide Wajongers. Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. In mei 2014 startte een tranche van twaalf enthousiaste medewerkers. In november volgde een tweede groep van eveneens twaalf Wajongers.

Zij werden decentraal geplaatst bij verschillende beleidsdirecties en gingen aan de slag met interessante dossiers. Vanuit de directie P&O bood een team waar nodig ondersteuning en elke Wajonger kreeg een eigen mentor (een directe collega) om de ‘landing' binnen BZK zo soepel mogelijk te maken.

Bijeenkomsten

Voor de nieuwe medewerkers werden regelmatig lunchbijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen die met name voor deze doelgroep van belang waren. Zo was er een presentatie over de ratificatie van het ‘VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap’. Ook werd een ontbijt met voormalig secretaris-generaal Richard van Zwol met de Wajongers georganiseerd.

De leidinggevenden en directe collega’s kregen een training aangeboden waarin ze algemene achtergrondinformatie ontvingen over het werken met medewerkers met een arbeidsbeperking.

Vaste aanstelling

Nu, een kleine 4 jaar later, kan met gepaste trots worden gemeld dat van de 24 Wajongers die in 2014 zijn gestart er nog steeds 18 aan het werk zijn bij BZK en dat zij inmiddels allen een vaste aanstelling hebben gekregen. BZK is heel blij met deze diversiteit.

Succes

De ingestroomde Wajongers bewijzen dat een handicap geen belemmering hoeft te zijn om succesvol deel te nemen aan het arbeidsproces. De Wajong-tranches van BZK mogen met recht een succes worden genoemd en dat is aan veel mensen te danken. Maar het meest aan onze 18 collega’s die deze mooie mijlpaal hebben bereikt!