Overheidsmanager in organisatieverandering: OPGELET!

Geef u voor 7 mei 2018 op voor het vervolg van de inter-company Leerwerkplaats 'Nooit meer reorganiseren'. Met deze Leerwerkplaats biedt EC O&P een inspirerende omgeving en helpende condities om samen met andere (rijks)overheidscollega’s en onder professionele externe begeleiding concreet aan de slag te gaan met uw eigen, actuele organisatieveranderingstraject.

Rijksbrede context

De secretarissen-generaal (SG’en) van het Rijk schreven een brief aan de kabinetsinformateur over hun visie op de rijksoverheid. Binnen de overheid zijn verschillende lokale initiatieven gaande omtrent nieuw organiseren en/of nieuw veranderen. Om van daaruit de beweging te maken naar de wendbare en innovatieve rijksoverheid, waar de SG’en voor staan, is het van belang deze initiatieven te spotten, te verbinden en te versterken. Daarvoor biedt EC O&P vanuit het rijksbrede innovatieprogramma ‘Nooit meer reorganiseren’ de inter-company Leerwerkplaats aan.

Leerwerkplaats 2018: intercollegiaal werken en leren

De Leerwerkplaats is een collectief traject van 4 tot 12 maanden. In januari is een groep van 27 managers/strategisch adviseurs uit 17 verschillende (rijks)overheidsorganisaties gestart onder professionele externe begeleiding van consultants/auteurs Jaap van ’t Hek en Leike van Oss van bureau Organisatievragen, gefaciliteerd vanuit EC O&P Organisatieadvies. Op basis van de ervaringen in de eerste 4 maanden is een vervolgprogramma samengesteld voor de periode van mei tot en met december. Deelnemers van het eerste uur besluiten opnieuw of ze willen doorgaan met het traject of afzwaaien. Voor nieuwe geïnteresseerden ontstaat de gelegenheid om alsnog aan te sluiten. In de laatste live bijeenkomst in december evalueren we de Leerwerkplaats als concept en besluiten we of en zo ja hoe deze vanaf 2019 wordt voortgezet. Ondertussen groeit de kennis en ervaring van de deelnemers als community.

Programma vervolgtraject

In het vervolg van 2018 komen de deelnemers in ieder geval op 5 geplande dagen live bijeen. De data zijn 17 mei, 21 juni, 13 september, 1 november en 13 december 2018.  
Tijdens die bijeenkomsten krijgen deelnemers concrete handvatten aangereikt voor organisatiediagnose en interventies op de volgende thema's: lerend organiseren en co-creëren (André Wierdsma), integrale zelfsturing en next level organiseren (Toon Franken en Heleen Kuiper, geïnspireerd door Frederic Laloux), interveniëren in verwaarloosde organisaties (Joost Kampen), organisatie archetypen vanuit systeemdenken (Jaap Schaveling) en verdraaide organisaties c.q. sleutels voor werken vanuit de bedoeling (Wouter Hart).
Behalve tijd zijn aan de Leerwerkplaats de volgende kosten verbonden: €1.750,- per persoon of €3.000,- voor een duo uit eenzelfde organisatie. Als manager zou u toch al in uw verandertraject investeren. Het is een keuze om dat in de vorm van de inter-company Leerwerkplaats te doen. 

Meer informatie of aanmelden?

Past u als (programma)manager met uw veranderopgave in het profiel en kunt u wel wat intercollegiale en professionele steun gebruiken bij de taaie vraagstukken waar u tegenaan loopt? Neem dan contact op met Renate Beckers (programmanager Nooit meer reorganiseren) over de mogelijkheden of vraag het inschrijfformulier op waarmee u zich voor het vervolg van de Leerwerkplaats 2018 kunt aanmelden.