Herbevestigd: samenwerkingsafspraken P-Direkt en EC O&P

P-Direkt en EC O&P zijn in 2016 een partnerschap aangegaan met als doel elkaars vakmanschap te versterken. Het management van P-Direkt en EC O&P hebben de opgestelde samenwerkingsafspraken op 17 april 2018 herbevestigd.

Katja van den Berge en Edgar Heijmans

Edgar Heijmans (directeur P-Direkt) en Katja van den Berge (directeur EC O&P)

Sindsdien hebben beide organisaties geïnvesteerd in een nauwere samenwerking om daarmee de dienstverlening aan de klant gerichter en efficiënter te maken. Dit heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen, bijvoorbeeld op het gebied van het ict-beheer van de carrièresites Rijksoverheid.

Op de goede weg

Anno 2018 geven beide organisaties aan door te willen op de ingeslagen weg en met elkaar te willen blijven werken aan een gezamenlijke aanpak van de HR-keten. Een aantal inhoudelijke onderwerpen wordt dit jaar bijvoorbeeld gezamenlijk uitgewerkt, zoals verzuim en de ontwikkeling van de ondersteuning van mobiliteit in de Rijksoverheid.

Een officiële bekrachtiging

Het management van P-Direkt en EC O&P hebben de opgestelde samenwerkingsafspraken afgelopen dinsdag 17 april 2018 herbevestigd tijdens een gezamenlijk overleg.

EC O&P en P-Direkt