‘Rijk aan Data’ laat zien hoe er met data wordt gewerkt binnen Rijksoverheid

Data science, data analyse, big data, open data, data-economie, datagedreven beleid… Termen die te pas en te onpas worden rondgestrooid. Hoe dan ook, het moge duidelijk zijn dat data vandaag de dag een grote rol spelen in onze samenleving. Ook de Rijksoverheid is bezig met toepassingsmogelijkheden van gegevens. Om het Rijk op de kaart te zetten als werkgever op het gebied van data science, vond vrijdag 20 april het evenement “Rijk aan Data” plaats. Hier konden hbo- en wo-studenten ervaren hoe hedendaagse technologieën en nieuwe inzichten een waardevolle bijdrage leveren aan het functioneren van de publieke sector. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van digitaal forensisch bewijs in het oplossen van strafzaken, het opsporen van belastingfraude, en het verbeteren van bestaand beleid.

De dag werd verzorgd door onder meer het Nederlands Forensisch Instituut, het Rijks ICT Traineeprogramma en het ICT Stagebureau. Allen partijen die zich op vooruitstrevende wijze ontwikkelen binnen de Rijksoverheid, of die voorzien in de behoefte aan kennis en kunde op dit vlak.

rijk aan data 1

Bewustwording

Het evenement werd geopend door professor Jaap van den Herik (Universiteit Leiden), die de groep studenten direct op scherp zette. Een stukje bewustwording van de snelheid van innovatie, de ongebreidelde en ongelimiteerde kansen die dit met zich mee brengt, en hoe je hier wijs mee omgaat. Kortom; ethische kwesties staan hoog in het vaandel, zeker binnen de overheid. “Onze” zelfbenoemde datafluisteraar Steven Gort (ICTU), beaamd dit in zijn lezing, waarin hij de vergelijking tussen data en olie trekt: er is een zekere afhankelijkheidsrelatie ontstaan. Hiermee is de rol van het Rijk des te belangrijker, omdat deze verantwoordelijkheid draagt voor de toepassingsmogelijkheden van deze data. Deze moeten passen binnen de wet, maar bovenal binnen onze normen en waarden.

Workshopronde

Nadat de toon was gezet, doken de studenten zelf in de data tijdens de workshopronde. De Auditdienst Rijk liet hen eigenhandig een subsidiecontrole uitvoeren doormiddel van process mining, simpel gezegd een methode om informatie te verzamelen uit een grote hoeveelheid data. Bij de workshop van De Nederlandse Bank lag de focus op datagedreven beleidsvorming, door het stapsgewijs ontleden van een probleem. Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf een kijkje in de keuken van hun innovatieve big data onderzoeken. Tot slot verzorgde het Nederlands Forensisch Instituut een “whodunnit”, waar een forensische big data analyse uitsluitsel gaf over de identiteit van een bankovervaller. Als afsluiting was er een meet and greet met een aantal Rijks ICT Trainees, die hun ervaringen met data science bij het Rijk deelden met de aanwezige studenten. De reacties van de deelnemers waren unaniem positief: het Rijk beschikt over een schat aan data, en is daarmee een onvolprezen werkgever op dit gebied.

Meer informatie

Voor meer informatie over het gebruik van data binnen de Rijksoverheid kun je contact opnemen met Rien Stor (Rijks Data Science Programma).