‘Betrokkenheid en creativiteit’: proeftuin Social Return On Investment bij de Auditdienst Rijk

Op 1 januari 2018 is voor het Rijk het nieuwe Social Return On Investment-beleid (SROI) in werking getreden. Deze aanpak biedt meer ruimte voor maatwerk. Er is al een aantal succesvolle proeftuinen opgestart, onder meer door Vanberkel Professionals. Zij werken samen met de Auditdienst Rijk (ADR) en bieden mensen met autisme de mogelijkheid zich te ontwikkelen op het gebied van data en ICT.

Het opstarten van een proeftuin voor alle betrokken partijen was wel even zoeken, beaamt Bob van Berkel, directeur van Vanberkel Professionals: “Social Return is een lastig onderwerp in de zakelijke dienstverlening. Niet lastig in de zin van onwelwillendheid, maar we worstelen met de vraag ‘hoe dan?’. Hierover zijn vele gesprekken gevoerd met categoriemanagement. Het vraagt betrokkenheid, creativiteit en instemming van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.”

Enthousiaste gesprekken

Uiteindelijk is Vanberkel Professionals de samenwerking aangegaan met de ADR. De proeftuin sluit aan bij een behoefte voor data-ondersteuning vanuit de sector IT Audit binnen de ADR. Van Berkel: “De ADR is voor ons al jarenlang een hele belangrijke opdrachtgever. Na een aantal enthousiaste gesprekken tussen de ADR, Vanberkel Professionals en categoriemanagement zijn wij ook met diverse gespecialiseerde HR-partijen in gesprek gegaan om dit mogelijk te maken.” In Heliomare is een goede partner gevonden die kon ondersteunen in de zoektocht naar een geschikte kandidaat.

Intensieve begeleiding

De geselecteerde kandidaat helpt gedurende zes maanden bij het ondersteunen bij het periodieke ETL-proces, het controleren van de betrouwbaarheid en uitkomsten van analyses en het beheer en onderhoud van de Sharepointsite. Van Berkel: “Vanuit Vanberkel Professionals bieden we intensieve begeleiding op HR- en inhoudelijk vlak, om de kansen van de kandidaat op de arbeidsmarkt te vergroten. Heliomare zal ook de begeleiding van de kandidaat op de opdracht verzorgen door een jobcoach in te zetten. ADR zorgt voor alle formaliteiten en faciliteiten op de werkvloer.” Na 4,5 maand wordt bekeken of de kandidaat mogelijkheden heeft om in loondienst te treden bij het Ministerie van Financiën of bij Vanberkel Professionals.

Van Berkel geeft aan erg blij te zijn met deze samenwerking: “We kijken uit naar het komend halfjaar waarin onze kandidaat actief is bij de ADR. Vanuit dit plan gaan wij ook elders proactief het gesprek aan met opdrachtgevers om een proeftuin in deze lijn op te zetten.”

Sluit je ook aan bij het netwerk Social Return Rijk!

Iedereen die vanuit zijn of haar werk bezig is om meer voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen betekenen: sluit je aan bij het netwerk Social Return Rijk. Realiseer je dat er nu ruimere mogelijkheden zijn om invulling te geven aan social return. Door aansluiting bij het netwerk kom je in contact met mensen die hier al langer mee bezig zijn. Zij helpen je graag verder. En heb je al ervaring met sociaal ondernemen, voel je dan vooral uitgenodigd jouw kennis en ervaring te delen met je collega’s!

Heb je vragen of wil je je aansluiten? Mail naar socialreturn@rijksoverheid.nl. Wij beantwoorden je vraag of verzoek, en voegen je graag toe aan ons digitaal platform.