Een succesvolle coach is….

Mijn naam is Elwin Madoc Wagemans, momenteel onderzoeker bij InterCoach. Ook wel “stagiair” genoemd. Laatst vroeg ik mij af; hoe wordt InterCoach beoordeeld door de coachees? En wat betekent dit volgens de coaching-literatuur?

Leergang coachingsvaardigheden

Coachees beoordelen de coaches op hun coachvaardigheden; effectieve communicatie (bijvoorbeeld actief luisteren), faciliteren van leren (bijvoorbeeld identificeren van knelpunten) en het opbouwen van een vertrouwensrelatie (bijvoorbeeld begrip tonen). Uit 36 evaluaties bleek dat de coaches van InterCoach het hoogst scoorden op het opbouwen van een vertrouwensrelatie (8.6). Een cijfer waar ik als wetenschapper erg gelukkig van wordt.

Het succes van een coachtraject, hangt namelijk grotendeels af van de relationele band tussen coach en coachee*. Deze band kenmerkt zich door vertrouwen in de coach**. Als het vertrouwen hoog is, zal de coachee zich eerder kwetsbaar opstellen en eerder buiten zijn/haar comfort zone stappen***. Dit betekent dat risico’s worden genomen, wat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. Stel je eens een ambtenaar voor die  “minder angstig wil zijn in nieuwe situaties”. Alleen bij een coach die hij erg vertrouwt, zal hij het doel proberen te behalen door een modern dance uitvoering tijdens “so you think you can dance?”.

Zowel de coach als coachee spelen een belangrijke rol in het opbouwen van een goede relatie en vertrouwensband. Een factor van de coachee is de mate en snelheid waarin diegene in het algemeen mensen vertrouwt (propensity to trust, 3). Gelukkig heeft de coach ook een groot aandeel. Zo gaat het om de (coach)vaardigheden, welwillendheid en integriteit (3). En laten de coaches van InterCoach nu net hun coachvaardigheden goed onder de knie hebben. Gemiddeld gezien werden zij beoordeeld met een 8.4****.

Proficiat coaches! Echter, laten wij niet stil staan, maar onszelf blijven verbeteren; het leven is immers één grote leerervaring. Laten wij de middelbare scholieren volgen en afstappen van de “8.4-tjes cultuur”. Volgende keer een dikke 8.5.

Elwin Madoc Wagemans afgestudeerd in de Sociale en Arbeids- & Organisatie Psychologie (Bsc); aan het afronden (van) Vitaliteit en Coaching (MsC) en werkt als stagiaire/onderzoeker bij InterCoach.

* de Haan, E., Culpin, V., & Curd, J. (2011). Executive coaching in practice: what determines helpfulness for clients of coaching? Personnel Review, 40(1), 24-44.
** Baron, L., & Morin, L. (2009). The coach‐coachee relationship in executive coaching: A field study. Human Resource Development Quarterly, 20(1), 85-106.
*** Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of management review, 20(3), 709-734.
**** De data werd verkregen op basis van alle evaluatieformulieren (36) in de periode half maart t/m half april.