Inclusiviteit: Roelien weet raad (2)

In de rubriek ‘Roelien weet raad’ geeft Roelien Kappert van Team Inclusief van EC O&P antwoord op veelgestelde vragen over inclusiviteit en alles wat met dat onderwerp samenhangt. In deze tweede editie onder meer aandacht voor proefplaatsingen.

Proefplaatsing: twee zaken om in de gaten te houden

Kan na invoering van de nieuwe rechtspositie voor ambtenaren per 1/1/2020 bij doorstroom binnen het Rijk een proefplaatsing worden overeengekomen?
Nee, dat kan dan niet meer. Door de invoering van deze rechtspositie kan een proefplaatsing niet meer per bevoegd gezag (lees: departement) worden afgesproken, maar vindt dat plaats voor de gehele Staat der Nederlanden.  Die wordt als één werkgever beschouwd. Een oplossing kan gevonden worden in het (opnieuw) aanbieden van een tijdelijke aanstelling als daar op basis van de ketenbepaling ruimte voor is. De beoogde resultaten zijn in de reguliere personeelscyclus met een medewerker uit het doelgroepregister af te spreken.

Waar meldt een kandidaat zich ziek gedurende een periode van proefplaatsing?
De kandidaat is nog niet in dienst bij een Rijksonderdeel, waardoor de formele ziekmelding bij het UWV of de gemeente terecht moet komen. Uiteraard is het wel gewenst dat de kandidaat je informeert als er sprake is van verzuim.

Zie ook: Kennispunt nieuwe rechtspositie voor rijksambtenaren

Kan een medewerker uit het doelgroepregister naar aanleiding van de opschorting van de ‘t+2’ regeling aanspraak blijven maken op voorzieningen van het UWV en of een gemeente?

Ja, dat kan zo lang de grondslag om in het doelgroepregister opgenomen te zijn ook nog bestaat. In de praktijk kan dit betekenen dat sommige voorzieningen of verlenging ervan (opnieuw) moeten worden aangevraagd door de kandidaat bij het UWV en of de gemeente.

Wat gebeurt er als een medewerker uit het doelgroepregister ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na ontslag ziek wordt?

Deze medewerker heeft op basis van art. 38 ARAR recht op doorbetaling van de laatstgenoten bezoldiging inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, te betalen door jou, als laatste werkgever waar de medewerker in dienst was. Daarnaast ontvang je op basis van de no-riskpolis, die geldt omdat de oud-medewerker in het doelgroepregister is opgenomen, een ziektewet-uitkering van het UWV.

Wie neemt de re-integratieverantwoordelijkheid op zich als een medewerker uit het doelgroepregister ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na ontslag ziek wordt?

In samenspraak met het UWV wordt bepaald waar de re-integratieverantwoordelijkheid komt te liggen: bij het UWV of bij jou als oud-werkgever. Met het UWV wordt bekeken of re-integratie kansrijk is binnen de Rijksoverheid of juist daarbuiten. De omvang van de formele arbeidstijd is mede richtinggevend. Op basis daarvan spreek je met het UWV af wie de re-integratieverantwoordelijkheid oppakt.   

Voorbeeld: de oud-medewerker had een arbeidstijd van 20 uur per week en re-integratie binnen de Rijksoverheid lijkt jou en het UWV kansrijk. Dan is de kans groot dat je afspreekt dat jij de re-integratieverantwoordelijkheid oppakt. Je meldt de oud-medewerker dan aan bij het team Eigenrisicodrager Ziektewet van EC O&P die het casemanagement verzuim op zich neemt.

Zie ook: Roelien weet raad (1), april 2018 en Veelgestelde vragen banenafspraak Sociaal Akkoord 2013

Advieswijzer UWV: prettig hulpmiddel

Tenslotte nog een verwijzing naar een prettig hulpmiddel: de Advieswijzer UWV. Hier de aanbeveling van het UWV zelf: "Wilt u snel inzicht krijgen in welke regelingen er zijn als u iemand in dienst neemt of heeft die in het doelgroepregister staat? Bekijk dan Advieswijzer UWV."