Het Rijk ondertekent een nieuw contract voor vaste telefonie

Op 6 juli ondertekenden Jan Gudde (Chief Information Officer BZK) en Arthur de Groot (Segment Manager Corporate Sales Tele2) de nieuwe raamovereenkomst voor het gebruik van vaste telefoniediensten; IWR2018|Vaste Telefonie.

Tele2 levert de vaste telefoniediensten

Vanuit de HIS en in opdracht van de categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) voerde het programma aanbesteding IWR een rijksbrede aanbesteding uit. Voorafgaand aan deze aanbesteding wisselde het programma met de markt van gedachten over de strategie van IWR2018 en delen van het bestek. Na beoordeling van alle inschrijvingen, kwam Tele2 als winnaar uit de bus.

ondertekening contract telefonie

Jan Gudde (CIO BZK, links) en Arthur de Groot (Segment Manager Corporate Sales Tele2) ondertekenen de nieuwe raamovereenkomst.

Nieuw contract voor Vaste Telefonie gaat in op 24 oktober 2018

Op deze datum loopt het huidige contract OT2010|Vaste telefonie af. De nieuwe raamovereenkomst duurt twee jaar en drie maanden en eindigt daarmee op 24 januari 2021. Met alle verlengingen erbij is de maximale looptijd zes jaar en drie maanden.

Wat kunnen de deelnemers met IWR2018|Vaste Telefonie?

  • Het afwikkelen van inkomend en uitgaand spraakverkeer via publieke vaste telefoonlijnen.
  • Er zijn meerdere mensen bereikbaar onder in één groepsnummer.
  • Gebruik maken van een doorkiesnummer
  • Gebruik maken van interactieve keuzemenu’s (Voicerespons)
  • Er zijn uitgebreide rapportages beschikbaar
  • Er is meer aandacht voor toekomstvaste communicatietechnologie

Meer informatie over IWR2018|Vaste Telefonie

IWR2018|Vaste telefonie maakt onderdeel uit van het de categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR). Meer informatie over de categorie vind je op de website van UBR.

Zie ook