Wendbaar worden doen we samen

Het succes van een organisatie staat of valt met het goed kunnen inspelen op veranderingen. Dit betekent dat we de kennis en expertise van medewerkers inzetten daar waar dit nodig is. Dat vraagt om betrokken medewerkers die hun kennis en vaardigheden up-to-date houden en hun talenten optimaal benutten. Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers waarbij mensen zich blijven ontwikkelen en persoonlijk leiderschap tonen is een randvoorwaarde voor het ontwikkelen tot en het zijn van een productieve en flexibele organisatie. Ook blijven mensen zo aantrekkelijk voor hun huidige en toekomstige werkgever.

Hoe worden we wendbaar?

Op 19 juli 2018 is in een meet-up van JenV en EC O&P gesproken over wendbaar worden door middel van sociale innovatie. Sociale innovatie rust op een viertal hefbomen, aldus Marjolijn Grijns (manager bij JenV en auteur van Alle mens aan dek). Alle vier zijn verwerkt in de ambitie Wendbaar JenV:

  • Slimmer werken: stel je medewerkers zelf in staat om te doen wat nodig is, inzetten op talent;
  • Flexibel organiseren: zorg ervoor dat de interne organisatie, systemen en procedures aansluiten bij de bedoeling van de organisatie;
  • Dynamisch leiderschap: faciliteren en ondersteunen van medewerkers bij de realisatie van dat wat moet gebeuren;
  • Co-creëren: samen sta je sterk(er). 
Programma Wendbaar zijn (JenV

Marjolijn Grijns in gesprek over de vier hefbomen van sociale innovatie.

De ambitie Wendbaar JenV is als volgt vormgegeven: “Als wendbare organisatie, reageert JenV snel en adequaat op verandering(en) in de omgeving en domeinen waarin zij werkt. Daarbij acteert zij (pro)actief en leert JenV van fouten. De JenV onderdelen zijn daarbij in staat om zich snel en continu aan te passen aan de ontwikkelingen binnen de keten(s) en domeinen. Daarbij staan de maatschappelijke vraagstukken centraal, niet de bestaande organisatorische inrichting.”

Michael Zant (P-controller bij JenV) stelt dat een wendbare organisatie as such niet bestaat. Medewerkers en leidinggevenden vormen de organisatie en zijn daarmee de sleutel tot wendbaarheid. Dat maakt ook dat we met name in te zetten hebben op de kennis en het talent van onze collega’s. Hij is ervan overtuigd dat als je als collega wordt ingezet op jouw talent, in een veilige en integere werkomgeving waarbinnen je met plezier zinvol werk mag doen, je van optimale waarde bent voor je organisatie en het beste uit jezelf kunt halen.

Belemmeringen wegnemen!

In een wendbare organisatie is de interne bedrijfsvoering ondersteunend en niet leidend. Concreet betekent dit dat we binnen JenV een aantal belemmeringen hebben weg te nemen. Één daarvan heeft betrekking op de controlfunctie en op de sturing van de personele bedrijfsvoering.

PenO Concern Control ontwikkelt zich daarom door. De bedoeling daarvan is om de control meer aan te laten sluiten bij de feitelijke beleids- en bedrijfsvoeringsonderwerpen.

Programma Wendbaar zijn (JenV)

Marjolijn Grijns en Michael Zant slaan de handen in een om te werken aan Wendbaar JenV.

Ter illustratie: de controller nieuwe stijl weet wat er speelt, is proactief, kan vragen en knelpunten scherpstellen en kent oplossingen. Vanzelfsprekend blijft de bedrijfshygiëne op orde. Dienstonderdelen zijn daarvoor primair verantwoordelijk en de concern controller blijft daarop ook ‘handen aan het bed’ bieden. De controller van de toekomst schakelt gemakkelijk en bewust tussen twee rollen: die van adviseur en controller. Hij weet welke pet wanneer te dragen en is daar transparant over.

Een zeer concreet voorbeeld binnen het controlwerkveld heeft betrekking op formatie en bezetting. Bij JenV wordt gestuurd op personeelsbudget in plaats van op formatie. Dit geeft JenV-onderdelen ruimte om hun formatie aan te passen naar gelang de maatschappelijke opgave dat vraagt. Het vraagt een andere benadering voor de control-functie als ook een andere wijze van sturen en beheersen. Dat laatste wordt momenteel uitgewerkt.

De praktijkopgave(n)

Wendbaar worden doen we samen. Alle dienstonderdelen van JenV zijn al geruime tijd bezig met het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de wendbaarheid van JenV en daar zijn we trots op!

De opgave die elk dienstonderdeel daarin te doen heeft, is uniek. Die uniekheid biedt kansen, om van elkaar te leren en te profiteren. Want hoe handig is het als een collega-organisatie iets al beproefd heeft en weet of iets kan slagen en onder welke omstandigheden. Door als JenV- c.q. rijksonderdelen samen te komen om vraagstukken en knelpunten te delen en samen tot een oplossing te komen, komen we allemáál verder.

Wendbaar zijn (JenV)

Deelnemers van de Meet-Up in gesprek met elkaar over sociale innovatie.

Meer informatie?

Neem contact op met Marjolijn Grijns of Michael Zant (JenV) over de ambitie Wendbaar JenV. En neem over Nooit meer reorganiseren contact op met Renate Beckers (EC O&P).