HIS: Stimulans voor duurzaam inkopen

Een mooi moment vandaag bij de HIS. Ivo Bonajo, programmamanager duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid, overhandigde contractmanager Johan Rodenhuis een bos bloemen en een fles wijn. Johan heeft zich de afgelopen periode stevig ingezet voor de verlaging van de CO2- en milieubelasting binnen de Categorie ICT Werkomgeving Rijk. Een mooi streven!

Budget uit klimaatenveloppe

Johan diende twee aanvragen in om budget (vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord) te krijgen voor de verlaging van de CO2- en milieubelasting voor smartphones en printoplossingen. Met succes, want hij kreeg akkoord om aan de slag te gaan met deze projecten.

HIS stimulans

Lees het volledige bericht ‘HIS draagt bij  aan rijksbrede klimaatdoelstellingen’ op UBRijk.nl.

Verduurzaming & bewust belonen

Het MT HIS heeft Johan ook Bewust Beloond voor zijn inzet op het gebied van duurzaamheid. Er is binnen de Rijksoverheid nog te weinig aandacht binnen het Bewust Belonen voor dit thema. Door het goede voorbeeld te geven hoopt de HIS dat meer organisaties volgen. Ook Ivo ziet graag dat meer Rijksonderdelen bewust belonen inzetten om de duurzaamheid van de Rijksorganisatie te bevorderen. Via inkoop, beleid of de brede bedrijfsvoering van het Rijk.

Meer informatie

Meer informatie over de HIS vind je op de website van UBR.

Zie ook