Vliegende start voor Rijks Data Science Programma

Deze week start het Data Science Programma van de Rijksoverheid. 35 startende datascientists en datatrainees gaan de komende twee jaar aan de slag bij verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties. Het Rijks Data Science Programma en het Centraal Bureau voor de Statistiek verzorgen het programma.

Data science 77

Het Rijks Data Science Programma is één van de initiatieven waarmee het Rijk ICT’ers wil interesseren voor het veelzijdige werk van de Rijksoverheid. De datascientists en datatrainees worden geworven en opgeleid in nauwe samenwerking met ministeries, uitvoeringsorganisaties en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit 260 belangstellenden zijn 35 kandidaten geselecteerd.

Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is trots op het programma: ”Het Rijks Data Science Programma leidt tot waardevolle samenwerkingsverbanden en enthousiaste reacties van de kandidaten. Bovendien versterken we met dit programma de positie van het Rijk als ICT-werkgever. Voor het verbeteren van onze huidige en toekomstige dienstverlening is het essentieel dat wij voldoende kennis van datascience in huis hebben. Dit programma draagt hier zeker aan bij”.

Programma datatrainees

De trainees beginnen aan een avontuur dat na twee jaar en goed functioneren leidt tot een vaste aanstelling bij de Rijksoverheid. In twee jaar werken ze op maximaal drie plekken bij ministeries en uitvoeringsorganisaties. Ze verdiepen zich in het doel van de organisatie en richten zich op het vertalen van beleids- en uitvoeringsvraagstukken naar datavraagstukken en vice versa. Dit doen ze met behulp van een basisopleiding datascience bij het CBS.

Data science 5

Programma datascientists

De datascientists werken de hele periode bij één organisatie en worden daarvan een jaar gedetacheerd bij het CBS. Bij het CBS worden ze verder opgeleid in onderzoeksmethodieken, ethiek, data-management en data-engineering. Verder volgen ze technische modules, werken ze mee aan complexe opdrachten en ontmoeten ze belangrijke spelers uit het veld van de datascience. Ook voor hen ligt er na twee jaar en goed functioneren een vaste aanstelling in het verschiet.

Meer datagestuurd werken

Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van het CBS, verheugt zich op de komst van de kandidaten: “We merken dat er steeds meer behoefte is aan kennis en kunde op dit vakgebied omdat de overheid steeds meer datagestuurd wil werken. Het CBS biedt een praktische leer- en werkomgeving voor toekomstige datascientists en bevordert zo de statistische informatievoorziening van overheidswege, een van de wettelijke kerntaken van het CBS.”

Data Science 6

Veel aandacht persoonlijke ontwikkeling

Ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en werken binnen de Rijksoverheid wordt veel aandacht besteed door het Rijks Data Science Programma. Rijksorganisatie InterCoach geeft een training persoonlijke ontwikkeling en de Rijksacademie traint de deelnemers in werkwijzen en de politieke kant van het werken binnen de Rijksoverheid.

Video

Van de start van het Data Science Programma is een video gemaakt. Klik hier om deze te bekijken.

 Het Rijks Data Science Programma is onderdeel van UBR programma Rijksaanpak HR-ICT.