EC O&P Bedrijfszorg stopt met handmatige verzuimalerts

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Bedrijfszorg van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) met het attenderen van leidinggevenden met p-verantwoordelijkheid op de 8e en 25e verzuimdag (alerts) van de zieke medewerker en met de alert frequent verzuim. Het doel van het verzenden van de verzuimalerts was de leidinggevenden extra te ondersteunen bij het verzuimproces en hen te attenderen op het verzuim van de betreffende medewerker en de te nemen processtappen.

Ziekmelding

Deze dienstverlening is kostbaar -want tijdrovend vanwege handmatige invoer- en is inmiddels overbodig omdat deze service ook structureel wordt geleverd door P-Direkt. Dit overigens met uitzondering van de leidinggevenden bij de Rijksrecherche, Tweede Kamer en Raad van State, die (nog) niet zijn aangesloten bij P-Direkt. Hier worden separate afspraken gemaakt over de vervanging van de verzuimalerts.

Meer eigen regie leidinggevende in verzuimproces

Alle stappen van de Wet Poortwachter in het verzuimproces zijn ingeregeld in het self-servicemodel in P-Direkt. Hiermee voldoen de verzuimalerts uit P-Direkt om de leidinggevende te begeleiden in de verzuimprocesstappen. De leidinggevende met p-verantwoordelijkheid ontvangt automatisch gegenereerde alerts over alle medewerkers die ziek zijn en de te nemen verzuimprocesstappen. Hierdoor heeft de leidinggevende de eigen regie op verzuim. Op ieder moment en op elke locatie kan de leidinggevende of de HR-adviseur een verzuimrapportage opstellen of inkijken. Waar nodig kan de leidinggevende altijd ondersteuning van de HR-adviseur en/of de re-integratieadviseur inschakelen.

Verzuimalerts P-Direkt Service

  • Bevestiging ziekmelding. 
  • Na zes weken bericht waarin de leidinggevende door P-Direkt wordt geattendeerd op de probleemanalyse, dat is de 25ste ziekte dag.
  • De medewerker wordt rond de 30ste ziektedag door EC O&P ingepland bij de bedrijfsarts om de probleemanalyse op te stellen. Dit is een wettelijke verplichting in het kader van verzuim. Een leidinggevende kan altijd, indien daar aanleiding toe is, een consult eerder laten plannen door de medische secretaresse van EC O&P Bedrijfszorg.
  • Bij 8 weken volgt een bericht voor het opstellen van een plan van aanpak.
  • Bericht m.b.t. 6-wekelijkse evaluatiemoment in kader van Wet Verbetering Poortwachter
  • Bericht m.b.t. eerstejaars evaluatie ter voorbereiding inzet traject Wet Verbetering Poortwachter 2de spoor en korting loonsom.
  • Bericht over het opstarten WIA-procedure.

Expertiserol EC O&P Bedrijfszorg in verzuim

Bedrijfszorg van EC O&P stopt met het verzenden van de 8ste en 25ste verzuimalerts, maar blijft wel de gebruikelijke tweedelijns expertiserol houden in het verzuimproces.

Klik hier voor meer informatie over bedrijfsgeneeskundige dienstverlening van EC O&P.   

EC O&P is onderdeel van UBR. UBR is een dienstverlener die de Rijksoverheid helpt bij grote organisatieveranderingen, complexe ICT-trajecten en innovaties in de bedrijfsvoering. Daarnaast levert UBR specialistische diensten en producten.

UBR. Voor een ambitieuze overheid.

Hoort bij