Voor elke beperking een oplossing

‘Vanaf het moment dat ik hier binnen ben gekomen, voel ik mij helemaal op mijn plek’, aldus Cynthia van der Winden die recent is komen werken bij Rijkswaterstaat. Cynthia is een Wajonger, en is via de participatiewet binnengekomen.

Cynthia op de weg - Rijkswaterstaat

Haar lichamelijke beperking beperkt haar niet bij haar werk. Cynthia heeft het naar haar zin door het contact met haar collega’s. ‘Voor mijn collega’s ben ik niet anders dan een collega zonder arbeidsbeperking en dat vind ik heel fijn’, zegt Cynthia. Begin 2016 kwam de vraag voor extra capaciteit bij het district. Dit ging niet alleen om ondersteuning bij bepaalde projecten, uiteindelijk ook om ondersteuning bij bepaalde programma’s. Voor een managementondersteuner was echter geen ruimte. ‘Ik kreeg het voorstel een kandidaat uit de participatiewet te werven. Dit voorstel sluit aan bij mijn overtuiging dat iedereen een mogelijkheid moet krijgen om aan het werk te kunnen’, zegt Barry Kruithof, leidinggevende van Cynthia. ‘Als overheidsorgaan heb je toch wel een maatschappelijke verplichting.’

Cynthia is eind november 2016 met een proeftijd van twee maanden begonnen. ‘Natuurlijk is het even aftasten van beide kanten, en dat is in mijn beleving niet anders dan bij een andere nieuwe medewerker’, aldus Barry. Het werd al snel duidelijk dat Cynthia het werk goed aan kan en daarom heeft zij dit jaar een jaarcontract gekregen, met de optie voor nog een jaar. ‘Aan mijn collega’s zou ik willen adviseren vooral vragen te stellen wanneer er twijfel is over de mogelijkheden,’ aldus Barry. ‘Participatiekandidaten zijn vaak al hun hele leven belast met hun beperking, dus weten als de beste wat zij prettig vinden in de werkomgeving. Communicatie is het sleutelwoord, net als in heel veel andere situaties. Ik zou collega’s aan willen sporen om het avontuur aan te gaan en er zeker niet voor terug te deinzen.’
Voor het werk bij RWS heeft Cynthia niet veel nodig. Er is iets meer aandacht besteed om haar werkomstandigheden passend te maken. Qua vervoer is het voor haar lastig om op de Papendorpseweg te komen. Collega’s helpen Cynthia hierbij. Barry en Cynthia hebben gekeken naar een mogelijkheid om het Cynthia nog makkelijker te maken. Hierom hebben zij bij het UWV een driewieler aangevraagd. ‘Ik vind het fantastisch dat dit allemaal mogelijk is. Het maakt dat ik mij echt welkom voel’, aldus Cynthia. Cynthia’s werk wordt ook gewaardeerd en dat geeft haar voldoening. ‘Ik heb echt het gevoel dat ik op mijn plek zit bij Rijkswaterstaat en ik hoop dat ik hier nog lang kan en mag blijven werken.’