Start vervanging www.mobiliteitsbank.nl op nieuw Content Management Systeem (CMS)

De vervanging van het verouderde CSO-platform (Carrière Sites Overheid) is achter de schermen in volle gang. De kick off van Werken voor Nederland (www.werkenvoornederland.nl) was eind juli, en afgelopen donderdag 27 september was de kick off van de Mobiliteitsbank.

In de vervanging van de Mobiliteitsbank met nieuwe technologie worden ook de functionaliteiten van het Rijkstalentencentrum (360 graden feedbackscan en het competentiespel) en Werkplus van de Belastingdienst (‘tijdelijk werk’) meegenomen. Daarna volgen Werken bij de Overheid (WbdO) en Functiegebouw Rijk (FGR). De ambitie is om voor maart 2019 het CMS geïmplementeerd en de CSO-sites vervangen te hebben.

Net als voor Werken voor Nederland wordt voor de Mobiliteitsbank gewerkt met een agile projectaanpak met tweewekelijkse sprints, waarbij de door de product owner opgeleverde user stories worden uitgewerkt in werkbare functionaliteiten. De EC O&P product owner van de Mobiliteitsbank stuurt op die elementen die de grootste waarde hebben. Dit zijn het vacatureaanbod, het aanbod van tijdelijke werk en het thema loopbaanontwikkeling. EC O&P en P-Direkt werken intensief samen met Bloomreach.

Projectleden op de kick-off

De kick off voor de Mobiliteitsbank

Ruim voor de kick off van donderdag 27 september, hebben projectleden van EC O&P, P-Direkt en de Belastingdienst de voorbereidingen getroffen om samen de benodigde elementen te bepalen met de grootste waarde voor de Mobiliteitsbank. Tijdens de kick off zelf hebben Imre Morsink (product owner Mobiliteitsbank) en Anne-Marie Stoffer (product owner Rijkstalentencentrum), twee consultants van Bloomreach, de P-Direkt scrummaster (die de sprints begeleidt) en twee ontwikkelaars, de product owner by proxy van P-Direkt (speelt intermediaire rol tussen de product owners van EC O&P en de techniek/ICT) en de leden van het projectteam vernieuwing CSO (van EC O&P en P-Direkt), gewerkt aan: (1) het doorleven van de agile projectaanpak, (2) het voorbereiden van het contentmodel voor de Mobiliteitsbank en als afsluiting (3) de scope bepaling voor de eerste sprints.

Met deze kick off voor de Mobiliteitsbank wordt de CMS-implementatie en vervanging van de CSO-sites, die al begonnen was met Werken voor Nederland, voortvarend voortgezet.