De HIS over aanbesteding internationale reizen

De Rijksoverheid geeft op jaarbasis zo’n 85 miljoen euro uit aan internationale reizen. Je zou dan ook verwachten dat zakenreisagenten in de rij staan om zo’n grote en prestigieuze klant binnen te halen. Het tegendeel is het geval: bij de afgelopen twee aanbestedingen was er slechts één inschrijving.

interview vervoer his

Maurice Boiloie (rechts) en André Nijdam.

In april 2018 schreef de HIS namens Rijksoverheid een Europese aanbesteding uit voor ‘internationale reizen voor de Staat der Nederlanden’. De aanbesteding was opgedeeld in vier zogeheten percelen. Ten eerste is er 3W (Werken voor Nederland, WereldWijd), die de dienst- en verlofreizen regelt voor negen ministeries (reisomzet 30 miljoen euro). Daarnaast is er het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV, 20 miljoen euro). Vervolgens zijn er nog het ministerie van Defensie (30 miljoen euro); en politie en AIVD (5 miljoen euro).

Medio september werd bekend dat het volledige pakket was gegund aan VCK Travel, tevens de enige travel management company (TMC) die had ingeschreven op alle vier percelen. Maurice Boiloie, Categoriemanager Vervoer van HIS, en André Nijdam, contractmanager internationale reizen, gaven een exclusief interview aan het blad Zakenreis over deze aanbesteding. Lees hier het interview.

Zie ook