Leren hoort bij de kerntaak van de overheid

Auditdienst Rijk bracht een reeks verhalen uit in de serie over samenwerken aan een lerende en wendbare overheid. Één van die verhalen is een interview met Olav Welling (voormalig directeur Ambtenaar en Organisatie bij BZK), UBR-collega’s Birgit Dewez (Interim) en Ellen de Vries (EC O&P) over ‘Leren hoort bij de kerntaak van de overheid'.

olav, ellen en birgit
V.l.n.r: Birgit Dewez, Ellen de Vries en Olav Welling. Foto: Auditdienst Rijk - Peter Jacobs

In dit verhaal vertelt Olav waarom leren en ontwikkelen belangrijk is voor de overheid. “Als je je werk goed wilt doen als overheid, dan zijn je mensen het belangrijkste kapitaal. Een ander aspect is dat je als ambtenaar gericht mee ontwikkelt met de wereld om je heen.”

Bijdragen aan beter presteren Rijk

Birgit Dewez en Ellen de Vries benadrukken dat leren geen doel op zich is. “Leren moet bijdragen aan het beter presteren van het Rijk. Daarom is er gekozen voor een visie op leren en ontwikkelen die ruimte biedt om de uitwerking organisatie specifiek te maken en niet voor een rijksbrede visie die overal en voor iedereen geldt. Om het gedachtegoed te realiseren is er ook een actieve rijksbrede community waar vragen, inzichten en ervaringen worden gedeeld. Kijk eens op de website www.derijkscampus.nl en www.rijkscampusonline.nl.” In het interview vertellen Birgit en Ellen meer over de opdracht om de samenwerking en de professionaliteit op terrein van leren en ontwikkelen te versterken bij het Rijk. Inclusief een gouden tip over leren. Benieuwd? Lees het verhaal.

Kennistour Auditdienst Rijk

De reeks verhalen over samenwerken aan een lerende en wendbare overheid is verbonden aan de eerste Kennistour die de Auditdienst Rijk organiseerde op 11 september 2018. Lees meer (op Rijksportaal) over de kennistour en de opgehaalde verhalen uit de praktijk.

Auteur interview ‘Leren hoort bij de kerntaak van de overheid’: Ellen Couwenberg.