Startups gechallenged door HIS en BZK

Een vernieuwende en open sfeer. Dat is het eerste wat opvalt als je het gebouw van The Hague Tech op 27 november binnenloopt. Je hoort het enthousiaste geroezemoes van de aanwezigen tijdens de eerste meetup van het ministerie van BZK voor het programma Startup in Residence. De HIS en BZK voeren hiervoor samen een aanbesteding uit voor vier maatschappelijke vraagstukken. Tijdens deze openbare meetup gaven de vier opdrachteigenaren een korte pitch aan de potentiële inschrijvers en andere belangstellenden.

Startup HIS BZK

Dit is het scenario van de allereerste meetup van het ministerie van BZK

Deze meetup is speciaal voor startende ondernemingen. Dat startups belangrijk zijn voor Nederland is duidelijk. Staatsecretaris Knops sprak dit al uit en vroeg daarom het ministerie van BZK het programma Startup in Residence te starten. Met onder andere als doel om het Nederlandse vestigingsklimaat voor startups te verbeteren.

Pitches door de challengehouders

Geen lange verhalen en presentaties, maar korte picthes zodat geïnteresseerden daarna in een informele setting in gesprek konden met de challengehouders.

Het Rijk as launching customer

Namens het ministerie van BZK nam projectleider Fianne Smith de startups kort mee in het idee achter het programma. Het ministerie van BZK biedt je met dit programma de kans om jouw idee te presenteren, en als we jouw oplossing kiezen, deze ‘in residence’ uit te werken in samenwerking met de opdrachtgever. Als jouw oplossing ook in praktijk blijkt te werken, kan de overheid jouw launching customer zijn. Jij behoudt zelf het intellectueel eigendom.

Wat vinden de startups van deze aanpak?

Zij zijn erg enthousiast. Als beginnend bedrijf zijn zij erg te spreken over de kans die de overheid ze biedt. En dan ook nog met mooie, maatschappelijke thema’s als digitale vaardigheden voor laaggeletterden en het helpen van spoedzoekers. Zij staan te springen om hun ideeën uit te werken en aan te bieden.

De 4 challenges op een rijtje

  1. We doen steeds meer online, bankzaken, aanvragen van vergunningen etc. Het is daarom belangrijk dat iedereen een bepaalde set aan digitale vaardigheden bezit. Maar hoe motiveren wij de groep laaggeletterden in Nederland hieraan te werken? Directie Informatiesamenleving en Overheid – team Digitale Inclusie is op zoek naar een creatieve oplossing.
  2. In Nederland is het al lastig om woonruimte te vinden. Wat als je niet over een paar maanden een woning nodig hebt, maar volgende week al? Dit zijn de zogenaamde spoedzoekers. De Directie Woningmarkt wil deze groep helpen. Hiervoor moeten zij eerst per gemeente de doelgroep spoedzoekers in kaart krijgen en inzicht krijgen in de specifieke behoeftes. Kom jij met een idee om ze te helpen?
  3. Het Rijkvastgoedbedrijf verpacht land aan agrariërs. De agrariërs ontvangen hier ook subsidie voor van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er is alleen op dit moment geen controle op. Komen deze subsidieaanvragen wel overeen met het aantal pachtgronden? En bij iedere pachtgrond hoort een specifiek bouwplan waarin staat welke producten je wanneer mag verbouwen. Komen de agrariërs de afspraken in dit bouwplan wel na? Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een innovatieve manieren om dit te controleren en voorkomen.
  4. Nederland wil naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Maar hoe krijgen wij huiseigenaren zo ver om dit te willen? Huiseigenaren zien vooral de hoge kosten die erbij komen kijken. Het Programma aardgasvrije wijken is op zoek naar innovatieve ideeën om huiseigenaren te verleiden over te gaan tot acties om hun huis aardgasvrij te maken.

Meer informatie over het programma Startup in Residence

Meer informatie vind je op de website van Startup in Residence.