Succesvolle start implementatie rijksbrede Werving en Selectie oplossing Dienst Justitiële Inrichtingen

In een sneltreinvaart is de implementatie van de rijksbrede Werving en Selectie oplossing bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van start gegaan en staat de eerste vacature sinds 5 december online: Inrichtingspsycholoog PI Zwolle. 

WenS beeldmerk

De Werving en Selectie oplossing draagt eraan bij dat tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt met vijf aangesloten departementen gedeeld kunnen worden. Zo worden er ook bij het Ministerie van Defensie en Rijkswaterstaat bij steeds meer vacatures gebruik gemaakt van de Werving en Selectie oplossing en wordt er begin 2019 gestart met de implementatie bij het Expertisecentrum Organisatie en Personeel en de Belastingdienst. Hierdoor is er een groter aanbod van potentiële medewerkers, snellere invulling van openstaande vacatures, optimale benutting van doorstroom, loopbaanbegeleiding en mobiliteit tussen deze vijf organisaties mogelijk.

Energieke samenwerking

'Na een intensieve periode van nauwe samenwerking ben ik enorm trots dat de oplossing nu ook bij het Shared Service Center DJI in gebruik is genomen. DJI is continu op zoek naar nieuwe collega’s', zegt Karin Brinkhoff, Senior Adviseur Bedrijfsvoering HRM. 'Met de succesvolle ingebruikname van de Werving en Selectie oplossing zetten we een belangrijke stap in de professionalisering van ons HR-domein. Ik hoop dan ook dat we spoedig de eerste collega die via de nieuwe oplossing bij ons wordt aangesteld kunnen verwelkomen.'

Aansluiten?

Wil je als rijksoverheidsorganisatie aansluiten bij de rijksbrede Werving en Selectie oplossing? Neem dan contact op met Mano Radema om de mogelijkheden te bespreken via mano.radema@minbzk.nl. Kijk voor meer informatie op www.ubrijk.nl/wens of volg de updates over het project via de verschillende kanalen: twitter en LinkedIn.

Bekijk hier de vacature van Inrichtingspsycholoog PI Zwolle van DJI op de website van Werken voor Nederland.