Actielijnen implementatie nieuwe rechtspositie

De planning is erop gericht dat op 1 januari 2020 de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Voor u als HR-adviseur brengt de omschakeling het nodige werk met zich mee.

Wat is uw rol als HR-adviseur?

Er zijn zeven actielijnen: HR-processen, opleidingen en voorlichting, voorlichting aan medewerkers en leidinggevenden, informatieve brief aan medewerkers, organisatieverandering, communicatiemiddelen en ICT, en regelingen. Per actielijn wordt aangegeven: ‘wat wordt er voor u gedaan’,  ‘wat moet u zelf doen’ en ‘wanneer moet het klaar zijn’. Lees meer over uw rol en download de ‘Poster INR-actielijnen’. Er is ook een digitale, interactieve versie beschikbaar.