Masterclass nieuwe rechtspositie voor HR-adviseurs van start: een eerste impressie

Afgelopen maandag 7 januari 2019 was het dan zover: de eerste masterclass nieuwe rechtspositie voor HR-adviseurs ging van start. Het ministerie van VWS had de primeur. De masterclasses helpen HR-adviseurs zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe rechtspositie die naar verwachting per 1 januari 2020 ingaat. Kennis van het arbeidsrecht is daarvoor onmisbaar. Lees in dit artikel, vers van de pers, de reacties van HR-adviseurs Jolanda Natte, Edward de Ruiter en Alfred Lugtenburg en de docenten Reineke Koene (Arbeidsjuridisch advies, onderdeel van UBR Personeel i.o.) en Loes Wevers (Boontje advocaten).

Masterclass1

v.l.n.r.: Edward de Ruiter, Alfred Lugtenburg en Jolanda Natte, HR-adviseurs bij Ministerie van VWS

Voorbereiding via digitale leeromgeving

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich voorafgaand aan de Masterclass voorbereiden via de Digitale Leeromgeving (DLO). Op die manier kan iedereen goed meedoen en meekomen tijdens de Masterclass. Een maand voordat de masterclasses starten krijgen de HR-adviseurs toegang tot deze DLO. Zij kunnen zich dan de theorie alvast eigen maken door onder meer de kennisquiz te doen en de kennisclips te bekijken. Tevens biedt de DLO de mogelijkheid om via een forum algemene vragen te stellen over het arbeidsrecht.

Masterclass Alfred

Alfred: “De combinatie tussen de voorbereiding in de digitale leeromgeving en de eerste bijeenkomst was voor mij leerzaam. Ik heb veel opgestoken over de verschillen tussen het heden en de situatie per 1 januari 2020. De wijzigingen in de ketenbepaling zijn nu al vaak relevant. Processen als een arbeidsvoorwaardengesprek of een indiensttreding zullen we tijdig tegen het licht moeten houden.”

Jolanda: “Het is echt nodig om de stof in de leeromgeving van tevoren door te nemen, anders kom je met een achterstand binnen in de masterclass. De digitale leeromgeving is heel prettig en gevarieerd. De kennisclips zijn heel duidelijk en de quiz is nuttig om te doen, zodat je je basisniveau kent.”

Edward: “Het aanbod in de leeromgeving is heel afwisselend. Daardoor ga je er makkelijk en snel doorheen. Je moet er wel even rustig voor gaan zitten, koptelefoon op. Afhankelijk van hoeveel je al te maken hebt gehad met het arbeidsrecht, ben je er zo’n anderhalf tot twee uur zoet mee.”

Actief aan de slag met casuïstiek

De masterclasses voor de HR-adviseurs zijn gericht op de praktische toepassing van het arbeidsrecht, waardoor het voor de HR-adviseurs makkelijker zal zijn om het management te adviseren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de theorie vooraf hebben bestudeerd, zodat zij de nieuwe kennis door middel van opdrachten in diverse werkvormen praktisch toe kunnen passen.

Masterclass2

Reineke en Loes:

“Onze eerste Masterclass zit erop! Wij als docenten hadden na maanden van voorbereiding zin om aan de slag te gaan. In plaats van klassiek te doceren - te ‘zenden’ - zijn we samen met de groep actief aan de slag gegaan met de stof aan de hand van casuïstiek. De situaties die we aan de orde stellen, kunnen de HR-adviseurs in 2019 al en na 1 januari 2020 in de praktijk tegenkomen. We hebben tijdens deze eerste Masterclass natuurlijk de inhoud willen overbrengen, maar ook dat de Wnra nu al - dus vóór 1 januari 2020 - relevant is en dat het leuk is om met het arbeidsrecht aan de slag te gaan.”

Edward: “De theorie wordt heel goed naar de praktijk vertaald. ‘The devil zit ‘m in the detail’; die details lichten de docenten eruit in de praktijkopdrachten die we behandelen in de masterclass. Het is leuk om daarmee bezig te zijn.”

Jolanda Natte

Jolanda: “Het liep een beetje uit de tijd, omdat er al met al toch veel stof is te behandelen. Voor elke casus moet je een heel A4-tje goed doorlezen, dat is best veel informatie. Het is soms dus nog even zoeken naar de meest praktische en efficiënte werkvorm - met name de grootte van de subgroepjes - bij de opdrachten tijdens de masterclass. Het idee achter de opzet van de masterclass, de zelfwerkzaamheid, werkt in elk geval goed.”

Alfred: “Omdat het de eerste keer is, een pilot eigenlijk, is het nog een beetje gokken hoeveel stof in een dagdeel kan worden behandeld. Dat zal hier en daar nog wel worden gefinetuned. De opzet van de masterclass was in elk geval goed, alhoewel er af en toe te weinig tijd was om op sommige vragen dieper in te gaan.”

De inhoud: wat zoal opgestoken?

Voor de HR-adviseurs zal het even wennen zijn: van de Ambtenarenwet en het ARAR/RDBZ naar het Burgerlijk Wetboek en cao’s. Wat hebben zij zoal opgestoken? Een eerste greep, vers van de pers.

Jolanda: “Wat wordt bijvoorbeeld per cao vastgelegd, en wat kun je individueel afspreken met medewerkers. Of hier in de praktijk daadwerkelijk veel gebruik van zal worden gemaakt, valt nog te bezien. De arbeidsovereenkomst wordt immers, net als bij veel grote bedrijven, voor een groot deel gestandaardiseerd.” 

Masterclass Edward

Edward: “In de praktijkopdrachten wordt de Overeenkomst van Opdracht aangehaald. In het ARAR is dat heel zwart/wit: je hebt een aanstelling of een Overeenkomst van Opdracht. In het arbeidsrecht is de scheidslijn veel dunner. Hier zou wat mij betreft ook een kennisclip over mogen komen.”  

Alfred: “Achter de omschakeling van een eenzijdige aanstelling naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst zitten best veel, soms kleine verschillen. Ook in welke situaties je de diverse overeenkomsten kan/moet gebruiken. Alhoewel het denk ik in de praktijk vooral om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd zal gaan. In dat verband merk ik dat de verandering in de ketenbepaling nu al relevant is.”

Reineke en Loes: “We streven naar een praktische toepassing van het arbeidsrecht, maar het is ook van belang dat de HR-adviseurs bekend raken met het Burgerlijk Wetboek en (straks) de Rijkscao. Om die reden verwijzen we tijdens de Masterclass hier ook steeds naar. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit voor de HR-adviseurs best even een vertaalslag zal zijn. Ze deden in elk geval erg goed mee en er kwamen veel vragen. Voor ons als docenten is dat het leukst. Hierdoor kunnen we vragen uit de praktijk behandelen en kunnen we dieper op de stof ingaan. Een win-win-situatie dus!”

Masterclass3

De masterclasses worden incompany georganiseerd. Dat betekent dat deelnemers in groepen, zoveel mogelijk met collega’s van de eigen organisatie, de masterclasses volgen. De departementale contactpersonen stellen de groepen samen. Ga bij hen na of en wanneer u bent ingedeeld.

De vier masterclasses en de daarin te behandelen casuïstiek zijn net als het digitale leermateriaal toegespitst op de situatie bij het Rijk en ontwikkeld door het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie (Arbeidsjuridisch advies als onderdeel van UBR Personeel) en Directie Ambtenaar en Organisatie van het Ministerie van BZK in samenwerking met Boontje advocaten en Smart Learning Company. In de eerste masterclass worden de volgende onderwerpen behandeld: begrippen in het arbeidsrecht, verschillende contractvormen, vaste en tijdelijke aanstellingen, cao-recht.

Docenten van Arbeidsjuridisch advies en Boontje Advocaten geven samen les. De samenwerking is bedoeld om de kennis van het ambtenarenrecht en de kennis van het arbeidsrecht samen te brengen om op die manier alle vragen tijdens de masterclasses goed te kunnen beantwoorden.

Voor meer informatie, kijk op het kennispunt nieuwe rechtspositie.