Gezamenlijke inzet leidt tot mooie leerstoel Public Procurement

Dick Geelen (NEVI Research Stichting), Siep Eilander (NEVI), Janneke Plantinga (Universiteit Utrecht) en Richard Lennartz (HIS) ondertekenden op maandag 28 januari een intentieverklaring voor de Leerstoel Public Procurement binnen de Universiteit van Utrecht. Een mooi initiatief dat onder meer zorgt voor academisch opgeleide inkopers in de publieke sector met oog voor het cyclische en programmatische karakter van de toekomstige inkoopfunctie.

richard lennartz v1

Richard Lennartz (directeur HIS) ondertekent de intentieverklaring.

Inkopen in het Regeerakkoord

Goed inkopen is zodanig belangrijk, dat zelfs in het Regeerakkoord het woord inkopen wel 20 keer staat genoemd. Om invulling te geven aan die afspraken zijn goede inkopers nodig, evenals opdrachtgevers die weten wat goed inkopen inhoudt. En niet te vergeten: kennis over hoe ze dat dan moeten doen gegeven de complexe inkoopvraagstukken van nu en van de toekomst.

Op academisch niveau behoefte aan een leerstoel Public Procurement

Academische aanwezigheid is een belangrijke sleutel voor de ontwikkeling van die benodigde kennis. Een leerstoel die zich richt op de complexe vragen waar de publieke inkoop zich in de komende jaren mee geconfronteerd ziet. Een leerstoel die zorgt voor opleiding van gekwalificeerde inkopers en opdrachtgevers. En een goed ingevulde leerstoel geeft ook een impuls aan de instroom van personeel bij andere onderwijsinstellingen en geeft een opwaardering aan het niveau van zittend personeel. Bijvoorbeeld in de vorm van toegang van tot kennis & colleges.

Publieke organisaties nemen het initiatief

Echter, hoogleraar publieke inkoop Jan Telgen ging met emeritaat en er leek geen opvolging te komen. UBR nam daarom het initiatief organisaties uit de publieke sector de handen ineen te laten slaan om tot een nieuwe leerstoel te komen. Vooruitstrevende en toonaangevende organisaties hebben volmondig toegezegd om bij te dragen. NEVI Research Stichting omarmde het initiatief ook meteen en gezamenlijk legden ze de contacten met de universiteiten.

UBR, NEVI Research Stichting en de Universiteit van Utrecht zien samen goede kansen

Na een gedegen voorstudie ziet de Universiteit Utrecht goede kansen om de leerstoel een stevige inbedding te geven in het onderwijsprogramma. De visie op de invulling van de leerstoel en de wijze van kennisontwikkeling en –verspreiding sluiten ook uitstekend aan op wat de publieke sector nodig heeft.

Op 28 januari 2019 is de intentieverklaring getekend door Janneke Plantenga (decaan van de faculteit aan de Universiteit Utrecht), Dik Geelen (namens NEVI Research Stichting) en Siep Eilander (namens NEVI). Richard Lennartz tekende namens de initiatief nemende publieke organisaties: De Belastingdienst, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Ministerie van BZK/DGOO, Ministerie van J&V, Nationale Politie, UBR|HIS, Stichting RIJK en het UWV.

Ondersteuning vanuit publieke sector

De genoemde publieke organisaties ondersteunen deze leerstoel gezamenlijk met financiële middelen. En waarschijnlijk nog belangrijker: toegang tot die grote organisaties voor onderzoek, en ondersteuning om de te benoemen hoogleraar snel tot een autoriteit te ontwikkelen.

Hoe nu verder?

De intentie is om met de start van het studiejaar 2019 de hoogleraar geïnstalleerd te hebben op de Universiteit van Utrecht.

Goede illustratie van werking ecosystemen

Kenmerk van een ecosysteem is dat allerlei organismen samenwerken, iets geven zonder er direct iets voor terug te krijgen, en daardoor het geheel zodanig laten functioneren dat ze er zelf ook van gaan floreren. De aanpak om tot de leerstoel te komen heeft alle kenmerken van een ecosysteem, in dit geval in de inkoop #toekomst #ecosysteemdenken

Zie ook