Extra capaciteit voor transitie naar nieuwe rechtspositie

Op 4 februari vond een informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe rechtspositie voor rijksambtenaren, georganiseerd door Arbeidsjuridisch Advies als onderdeel van UBR Personeel i.o.. Aanleiding was de rijksbrede raamovereenkomst voor de inhuur van juridische capaciteit. De circa 80 aanwezigen waaronder hr-adviseurs, juristen, leidinggevenden en leveranciers, kregen in vogelvlucht te horen wat de transitie naar de nieuwe rechtspositie allemaal met zich meebrengt. Van hun kant konden zij aangeven wat zij als grootste opgave zien, en of zij behoefte aan extra ondersteuning hebben om de transitie te volbrengen. Daarnaast konden zij kennis maken met de leveranciers uit de raamovereenkomst, die zich in ‘pitches’ voorstelden aan het publiek.  

rutger 1

Van Arar naar Bw en Cao

Na een welkomstwoord door Rutger Stelwagen (Manager Arbeidsjuridisch Advies van UBR Personeel i.o.), presenteerden arbeidsjuridisch adviseurs Lionel van den Berg en Willem van Eck van het Kennispunt nieuwe rechtspositie de belangrijkste veranderingen in vogelvlucht. Om er een paar te noemen:

lionel 1
  • het private arbeidsrecht (Burgerlijk Wetboek) gaat gelden in plaats van de Algemene Wet Bestuursrecht;
  • de aanstelling wordt een arbeidsovereenkomst;
  • er komt een andere rechtsgang bij geschillen;
  • het systeem rond ontslag verandert;
  • er komt een Rijkscao in plaats van de huidige rechtspositionele geschillen (Arar).

In de dagelijkse praktijk verandert er niet veel voor de medewerkers; de ambtelijke status verdwijnt bijvoorbeeld niet. Ook het integriteitsbeleid blijft gelden. Het salaris, de eindejaarsuitkering, vakantie-uren en de andere arbeidsvoorwaarden veranderen niet door de nieuwe wet. Deze kunnen wel net als nu veranderen door afspraken tussen werkgevers en vakbonden.

poster

2019: jaar van de actie

Voor HR-adviseurs brengt de omschakeling het nodige werk met zich mee. Veel wordt rijksbreed geregeld, andere veranderingen worden per organisatie opgepakt.  Aan de hand van een overzichtsposter met actielijnen lichtten Lionel en Willem toe wat er centraal gebeurt en wat decentraal moet worden opgepakt. De poster is zowel in digitale, interactieve vorm als in printversie beschikbaar. Begin februari zijn de posters op A0-formaat via de INR-contactpersonen over de departemenen verspreid.

overzicht
zaal

Grootste opgave? Extra capaciteit nodig?

De aanwezigen konden tijdens de presentatie van de actielijnen via Mentimeter – een online tool waarmee vragen kunnen worden gesteld aan de deelnemers in de zaal en deze kunnen reageren via hun mobiele telefoon of tablet – aangeven wat zij als grootste opgave zien. De meesten blijken die grootse opgave in ‘HR-processen op orde’ te zien, op de voet gevolgd door ‘communicatie’, ‘P-dossiers op orde’ en ‘schrijven personeelsreglement’. Op de vraag of men denkt extra capaciteit nodig te hebben, antwoordde het overgrote deel ‘ja, maar weet nog niet hoeveel’, gevolgd door ‘misschien wel, naar aanleiding van deze presentatie’. Vooral voor het op orde brengen van ‘P-dossiers’ en ‘HR-processen’ is er duidelijk behoefte aan assistentie vanuit UBR. Wat ‘communicatie’ betreft, is de planning in elk geval dat deze voor leidinggevenden en medewerkers rond de zomer zal worden geïntensiveerd.   

residentieprofs

Leveranciers stellen zich voor

Esther Rijken, categoriemanager Rijksoverheid, gaf vervolgens een toelichting op de raamovereenkomst voor de inhuur van juridische capaciteit en introduceerde de mantelpartijen. Deze stelden zich voor in ‘pitches’ van enkele minuten. Zo kregen de aanwezige, potentiële inhuurders per leverancier een kort maar krachtig beeld waar zij voor staan, wie en wat zij in huis hebben en welke juridische ondersteuning zij kunnen leveren. De leveranciers waar het om gaat zijn: ResidentieProfs, BDO Legal, Brunel Legal, DPA recht en ruimte, Eiffel, Ondernemende juristen en USG Legal.

groepsfoto Knrr

Team Kennispunt nieuwe rechtspositie

Transitieteam

Voor de implementatie van de nieuwe rechtspositie is een transitieteam ingericht met arbeidsjuridisch adviseurs van UBR Personeel. Zij bieden rijksbreed de nodige ondersteuning, samen met de mantelpartijen uit de rijksbrede raamovereenkomst. Het transitieteam – met het Kennispunt nieuwe rechtspositie als spin in het web – draagt zorg voor de rijksbrede afstemming, voorlichtingsmaterialen, formats voor bijvoorbeeld arbeidscontracten en dergelijke. Daarnaast leidt Arbeidsjuridisch Advies alle HR-adviseurs/P&O-professionals binnen het Rijk op, zodat zij vertrouwd raken met het private  arbeidsrecht. Dat doen zij samen met Smart Learning Company en Boontje Advocaten. Zij hebben en delen de kennis en staan in nauw contact met DGOO voor de rijksbrede kaders en ontwikkelingen.

Extra ondersteuning nodig?

Rijksorganisaties die behoefte hebben aan extra ondersteuning in de vorm van capaciteit, kunnen contact opnemen met Arbeidsjuridisch Advies, onderdeel van UBR Personeel i.o. De extra capaciteitsinzet wordt verzorgd met de eigen arbeidsjuristen, aangevuld met capaciteit van de mantelpartijen uit de rijksbrede raamovereenkomst.