Plan van aanpak SRN voor 2019 is gereed

Afgelopen week heeft de opdrachtgeversgroep van programma Samenwerking Rijk Noord het plan van aanpak voor 2019 goedgekeurd. Hierin staan alle acties en resultaten van het komend jaar beschreven. Tevens geeft het plan van aanpak de aanleiding, visie en strategische doelen van het programma goed weer.

De inspanningen op de projecten arbeidsmarktcommunicatie, arbeidsparticipatie, HR ICT-capaciteit, arbeidsmarktanalyse, administratieve functies en noordelijk leiderschap geven in 2019 als geheel invulling aan de samenwerking  op personele capaciteit. Aan het programma nemen 18 Rijksorganisaties deel.

goedkeuring plan van aanpak SRN

Concrete producten

De focus van SRN in 2019 ligt zoveel als mogelijk op concrete producten. De beoogde doelen en resultaten van de projecten zijn afgestemd op de behoeften van de deelnemende Rijksorganisaties.

Benieuwd naar plan van aanpak of de samenvatting in de factsheet? Klik hier.