Schrijfwijzer voor personeelsreglementen

De planning is erop gericht dat op 1 januari 2020 de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt. Dit brengt de nodige voorbereidingen met zich mee. Veel wordt rijksbreed geregeld, andere veranderingen worden per organisatie opgepakt.  Zo moeten regelingen van uw eigen organisatie worden vastgelegd in het personeelsreglement conform de nieuwe rechtspositie en de nieuwe Rijkscao. BZK reikt hierbij een schrijfwijzer aan voor het opstellen van het personeelsreglement (zie document hieronder).

toetsenbord

Personeelsreglement

BZK bespreekt met de bonden welke regelingen rijksbreed (gaan) gelden en welke in het (online) personeelsreglement van uw eigen organisatie worden opgenomen. De contactpersoon INR van uw eigen organisatie zorgt dat dit personeelsreglement er komt en volgt hierin een eigen planning. Opstellen van het personeelsreglement is van belang om ernaar te kunnen verwijzen in de arbeidsovereenkomst van nieuwe medewerkers die vanaf 1 januari 2020 instromen. Lees het nieuwe personeelsreglement goed als dit gereed is en gebruik het in uw organisatie.

Schrijfwijzer

De schrijfwijzer die BZK aanreikt voor het opstellen van het personeelsreglement sluit qua woordkeuze en terminologie aan op de tweezijdigheid van het privaatrecht en de inhoud van de Rijkscao. Ook biedt de schrijfwijzer suggesties voor de werkwijze en opties daarin. In de schrijffase worden de huidige decentrale regelingen voor zover dat relevant is omgezet in personeelsreglementen. Iedere organisatie maakt een eigen personeelsreglement. Doel van de aangeboden schrijfwijzer is te ondersteunen dat dit:

  • via een transparant proces en zoveel mogelijk rijksbreed eenduidig gebeurt,
  • en een duidelijke, beknopte en goed leesbare tekst oplevert.

De concept-schrijfwijzer is afgestemd in het Interdepartementaal Platform Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden (IPRA) en het Sectoroverleg Rijk (SOR).