Rijksbreed talent ontwikkelprogramma ‘Onbeperkt Talent’ in april van start

In het kader van het programma Rijksbrede Instroom Hogeropgeleide Arbeidsparticipanten (RIHA) stromen dit voorjaar de eerste hbo/wo opgeleide gedetacheerde medewerkers in. Hiermee gaat het talentenontwikkelprogramma ‘Onbeperkt Talent’ van start.
 

Programma Onbeperkt Talent

Goede start

Het doel is om hogeropgeleide medewerkers met een arbeidsbeperking (die worden gedetacheerd of tijdelijk aangesteld) een goede start te laten maken bij de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld in een beleidsfunctie of als projectmedewerker. Deelnemers volgen een op maat gemaakt ontwikkelprogramma met persoonlijke begeleiding van een leermentor. ‘Onbeperkt Talent’ is ontwikkeld in samenspraak met collega’s met een arbeidsbeperking en coördinatoren van de departementen.

Brochure

Wilt u meer weten over het programma? Download dan de brochure 'Programma Onbeperkt Talent'.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Monique van Wulften (monique.wulften@minbzk.nl) of Kim Nijman (kim.nijman@minbzk.nl).