Forum Standaardisatie: HIS ook dit jaar een uitstekend beoordeling in de Monitor Open standaarden 2018

‘Wij willen als overheid innoveren, toegankelijk, veilig en betrouwbaar zijn voor burgers en bedrijven. Grote ambities waarbij het gebruik van de open standaarden van belang is.’ Aldus Raymond Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

HIS 375x250

HIS: 12 van de 12 relevant geachte open standaarden

Het gaat om een aanbesteding voor een onafhankelijke ICT dienstverlener voor het Huis van den Klokkenluiders begeleid door HIS Kennisambassadeur Software: Daan Moerman
De aanbestedingsstukken verwijzen op veel plaatsen naar het gebruik van open standaarden. Ook verwijst de HIS naar de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Zij sporen aanbieders nadrukkelijk aan om het gebruik van niet algemeen geaccepteerde standaarden te vermijden. Klik hier voor meer informatie hierover.

Wat zijn open standaarden ook al weer?

Open standaarden op de lijsten van het Forum Standaardisatie zijn afspraken over de wijze waarop gegevens digitaal uitgewisseld moeten worden. ‘Open’ betekent hier dat de inhoud voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen een voorstel tot wijziging kan indienen bij de (non-profit) organisatie die de standaard beheert.

Waarom open standaarden?

Het gebruik van open standaarden verhoogt de kwaliteit van ICT. Het maakt het digitale verkeer onder andere toegankelijker, veiliger, de doorstroom beter (interoperabiliteit) en het kan de toetreding van meer partijen tot de markt stimuleren (kostenbesparingen en innovatie).

Wanneer open standaarden?

Overheden moeten de verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie gebruiken als ze relevant zijn. Alleen bij zwaarwegende redenen mag hiervan worden afgeweken. Dat is de betekenis van de ‘pas toe of leg uit’ verplichting. Jaarlijks onderzoekt ICTU in opdracht van Forum Standaardisatie de naleving van deze verplichting in de Monitor Open standaarden.

Zie ook