Datavisualisatie hackathon bij de Tweede Kamer voor ‘best geïnformeerde parlement ter wereld’

Daar waar de nieuwsberichten op 20 maart voornamelijk gingen over de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen, werd er achter de schermen van de Tweede Kamer een hackathon georganiseerd. Deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven en rijksorganisaties kwamen bijeen om oplossingen te bedenken en uit te werken voor de datachallenges van de Tweede Kamer. Het doel was om samen aan oplossingen te werken voor het effectief en efficiënt genereren en toepassen van data. De hackathon was een initiatief van het nieuw opgezette I-Ecosysteem van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR).

Het welkomstwoord werd verzorgd door Jeroen Kerseboom, Hoofd Dienst Analyse en Onderzoek bij de Tweede Kamer. Al snel werd over gegaan tot de orde van de dag: de data-challenge. Kamerlid Arno Rutte lichtte toe waar hij en zijn collega’s tegenaan lopen, namelijk dat de grote hoeveelheid tekst en data die zij anno nu moeten lezen, analyseren en verwerken niet altijd toegankelijk en overzichtelijk is. Tijdens de hackathon stond daarom één vraagstuk centraal: Hoe kunnen we anno 2025 door middel van data(visualisatie) van ons parlement het best geïnformeerde parlement ter wereld maken?

Samenwerking voorkeur
Beeld: ©UBR

Teamwork

Aan de teams de opdracht om een concept uit te werken hoe de Tweede Kamer in 2025 de beschikbare data optimaal inzet, oftewel datagestuurd werkt, én hoe de route en facilitatie eruitziet om daar te komen. De teams bestonden uit ICT-studenten van de Hogeschool van Amsterdam, Data Science studenten van Universiteit Leiden, I-professionals uit het bedrijfsleven en I-professionals, I-Trainees en ICT-stagiairs uit het I-Ecosysteem van UBR. Verdeeld in groepen bogen zij zich over het vraagstuk en dit leidde tot interessante visies en ideeën die aan het eind van de dag werden gepitcht voor een jury. De eerste prijs werd vervolgens door Kamerlid Arno Rutte uitgereikt aan het team met het beste idee.

Kennis hergebruiken

Twee belangrijke spelers in de organisatie van de hackathon van de Tweede Kamer waren Mustafa Kedilioglu, I-Interim Rijk-projectleider van de pilot Datavisualisatie en Datadashboards, en Jeffrey Seij, I-Trainee van het Rijks I-Traineeship. Zij werken samen aan het pilotproject bij de Tweede Kamer. Het idee om een hackathon te organiseren en daarmee ingenieuze oplossingen te verzamelen, ontstond doordat er niet alleen binnen de grenzen van de Tweede Kamer naar oplossingen gezocht hoeft te worden, maar kennis en kunde van buiten en binnen de Rijksoverheid goed hergebruikt kan worden.

'Ik hoop dat ik tijdens mijn stage bij het Rijk vaker mag deelnemen aan dit soort hackathons!' - Luke Elshout, Rijks ICT-stagiair

Gericht op de toekomst

Het pilotproject dat Mustafa en Jeffrey uitvoeren, is gestart om een behoefte van de Tweede Kamer te vervullen. Mustafa: ‘De Kamerleden hebben te maken met een grote hoeveelheid cijfers, mails, rapporten, verslagen, brieven en scenario’s. Hierbij gaat het om zowel actuele als historische data. Deze informatie is niet altijd even toegankelijk, wordt via verschillende kanalen aangeboden en de onderliggende materie is meestal complex. Om bestaande kennis en ervaring met elkaar te delen over hoe deze data eenvoudiger aangeboden kan worden, hebben wij deze hackathon georganiseerd.’

I-Ecosysteem ten top

Het I-Ecosysteem is een samenwerkingsverband van verschillende I-partijen binnen UBR. De hackathon was dan ook een mooi voorbeeld van slim samenwerken binnen dit I-Ecosysteem. Zo werd de organisatie gedragen door collega’s van I-Interim Rijk, het Rijks ICT Gilde en het Rijks I-Traineeship. Rijks ICT-stagiair Luke Elshout was onderdeel van het winnende team en was erg enthousiast over de hackathon: ‘Het was een zeer leuke en leerzame dag en ik vind het gaaf dat mijn team de challenge heeft gewonnen. Ik hoop nog veel meer van deze dagen mee te mogen maken tijdens mijn stage bij de Rijksoverheid!’