Goed bezochte bijeenkomst IUC juristen

Op donderdag 14 maart verzamelden de juristen van de verschillende inkoopuitvoeringscentra (IUC’s) zich weer voor de 1e bijeenkomst van 2019. Deze keer bij het ministerie van Financiën. Weer een andere setting dan de laatste bijeenkomst van 2018 toen de juristen op bezoek gingen bij de Landsadvocaat. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de HIS en de Belastingdienst.

Vrouwe Justitia

Samenwerking IUC Belastingdienst en IUC HIS

Het idee is dat de juristen 2 keer jaar bij elkaar komen en dat steeds een andere IUC de organisatie op zich neemt. De goed bezochte bijeenkomst was dit keer een samenwerking tussen de IUC’s Belastingdienst en HIS.

Kennismaking met CPO Rijk

André Weimar zag deze bijeenkomst als een mooie gelegenheid om de samenwerking tussen DGOO en de IUC juristen te realiseren. Hij vertelde kort over het over het Rijksinkoopstelsel en hoe hij zelf de samenwerking met IUC juristen voor zich ziet. Dit leverde mooie discussies en gedeelde visies op tussen de CPO Rijk en de aanwezige juristen.

Ook werd gesproken over de optie dat de IUC juristen een keer een uitvoeringstoets over een bepaald beleidsstuk verrichten.

In gesprek met een expert in de juridische wereld

Huib van Romburgh bekleedt diverse functies, zoals juridisch adviseur van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Rijksacademie Groningen. Huib gaf tijdens de laatste bijeenkomst een overzicht met recente jurisprudentie. De uitspraak van het Hof van Justitie (C-216/17) over raamovereenkomsten (dat de omvang van de raming bepaalt tot wanneer de raamovereenkomst nog van kracht is) kwam onder andere er sprake. De consequenties van deze uitspraak leverde aardige gesprekken, discussies en vragen op.

Verschil CBA en IUC juristen

Huib is zelf plv. voorzitter van de Commissie Bedrijfsjuridisch Advies (CBA) en lichtte nog eens het verschil tussen de CBA en het IUC juristen overleg toe. CBA geeft juridisch advies, terwijl de IUC juristen bij een uitvoeringstoets vooral kijken naar de uitvoerbaarheid van bepaald beleid.

Ministerie van OCW is aan de beurt

De volgende bijeenkomst vindt plaats in oktober en de organisatie ligt in handen van het ministerie van OCW.

Zie ook